Sztuka
Młodzi artyści - policzalne, mierzalne w Pracowni Poznania Wizualnego

Młodzi artyści - policzalne, mierzalne w Pracowni Poznania Wizualnego

  • 2023-03-23, , godzina 18:00
  • Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław

Galerie zdjęć - zdjęcia

Zdjęć w galerii 29.

fot. Natalia Piekut

Opis

Dane nam prawa do pojmowania rzeczywistości, funkcjonujące w podświadomości, zazwyczaj nie skłaniają do refleksji. To, co widzimy i słyszymy, bierzemy jako coś pewnego. To, czego dotykamy, odczuwamy w tożsamej lub niemalże identycznej formie. Wartymi przemyślenia są zatem zjawiska niedające się zauważyć na pierwszy rzut oka.

Niezwykle bogaty obszar nauk ścisłych pozwala na uchwycenie omylności zmysłów, prowokując jednocześnie wniknięcie w strukturę bądź wewnętrzną budowę materiałów, które znajdujemy w naszym otoczeniu. Przykładowo, dzięki fizyce możemy udzielać odpowiedzi, czy istniejące w przestrzeni (aczkolwiek niewidoczne dla oka) elementy mają cechy materialne, zasięgając wiedzy o ich namacalności. Matematyka pozwala zaś odnaleźć punkty odniesienia w pojmowalnej, określonej dla nas skali.

Istotne w kontekście owych rozważań stają się nowoczesne sprzęty i rozwiązania programistyczne, które powodują coraz szybszy rozwój i znacznie wyższe zaawansowanie wynalazków technicznych. Czasem jednak to właśnie najprostsze mechanizmy są w stanie zdefiniować wiele niewiadomych naszej percepcji czy ograniczoności.

Niezaprzeczalnie sztuka silnie nacechowana ideami humanistyki badającej między innymi człowieka i emocje, wyłamując się poza paradygmat badań nad doczesnością, kieruje w niektórych przypadkach twórców w stronę rozważań nad światem nauk ścisłych. Jednak istotne jest, czy badania te są tak odległe od naszej codzienności.

Bogactwo dokonań naukowych matematyków oraz badaczy pokrewnych im dziedzin inspiruje artystów. Nauki ścisłe prowokują dociekliwość i zachęcają do interpretowania rzeczywistości, którą artysta może kreatywnie przekształcać lub zwyczajnie wizualizować. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na dzieła najmłodszych twórców środowiska wrocławskiego. Wystawa Młodzi artyści – policzalne, mierzalne w Pracowni Poznania Wizualnego jako przegląd spojrzeń młodych twórców na nauki matematyczno-programistyczne poświadcza trwałość wciąż odradzającego się wśród artystów zainteresowania naukami ścisłymi. Wskazuje też potrzebę aktualizacji wiedzy na temat prowadzonych obecnie w jej obszarze badań oraz ich wyników.

Na ekspozycji prezentujemy prace: Mateusza Jędrejko, Klaudii Kasperskiej, Iryny Kliuli, Idy Kwaśnicy, Wiktorii Łebek, Mateusza Pysia, Bartosza Radzikowskiego i Piotra Tokarza.

Realizacje powstały w Pracowni Poznania Wizualnego Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Prowadzący: dr hab. Jakub Jernajczyk, profesor ASP

Kurator: Marta Nokielska

Polecamy
Ostatnio dodane
Festiwalu Światła
3. Festiwal Światła ogłasza Open Call

Impreza odbędzie się w dniach 10–11 maja 2024 w Hevelianum.