Wydarzenia inne
Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Wojsk Lądowych z udziałem szefa MON

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Wojsk Lądowych z udziałem szefa MON

  • 2023-10-02
  • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław

Galerie zdjęć - zdjęcia

Zdjęć w galerii 63.

fot. Krzysztof Zatycki

Opis

Gaudeamus Igitur w Akademii Wojsk Lądowych

2 października 2023 w Akademickim Centrum Kultury Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego 2023/2024 dokonał Rektor-Komendant  gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka. W swoim przemówieniu podsumował miniony rok akademicki oraz przedstawił plany rozwoju Akademii.

Zwrócił się do studentów pierwszego roku: Drodzy Studenci, nauka w naszej Uczelni wymaga wytrwałej i systematycznej pracy oraz konsekwencji. Decyzja o związaniu przyszłości z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej jest wyrazem dojrzałości i patriotyzmu. Jestem pewien, że podołacie wszystkim wyzwaniom, jakie postawi przed Wami w przyszłości Ojczyzna. Pamiętajcie, człowiek mądry jest zawsze pełen wątpliwości, dlatego zdobywajcie wiedzę, zdobywajcie doświadczenie, nie zmarnujcie szansy, jaką stwarzają Wam Siły Zbrojne.

Studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali, przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, najstarszą pieśń żaków „Gaudeamus Igitur" oraz „Hymn do miłości Ojczyzny”. Po złożonym ślubowaniu nastąpiło symboliczne wręczenie indeksów wyróżnionym studentom Akademii.

W inauguracji wzięło udział wielu znamienitych gości, a wśród nich przedstawiciele: Prezydenta, Premiera, Sejmu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz dowódców jednostek wojskowych, centrów szkolenia i instytucji wojskowych, a także instytucji mundurowych i cywilnych Garnizonu Wrocław, uczelni wyższych i szkół, z którymi Akademia współpracuje.

Do bohaterów uroczystości zwrócił się Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak:  W 2015 roku były 144 miejsca na pierwszy rok studiów. Dziś jest to prawie 600, dodatkowo 200 miejsc na kierunku lekarskim. W przyszłym roku będzie niemal 900. Kiedy wręczałem indeksy, moją szczególną uwagę zwrócili Ci studenci, którzy rozpoczęli swoje studia na kierunku dowodzenie. To szczególnie istotny kierunek dla przyszłych dowódców. Wy będziecie przecież przyszłymi dowódcami w Wojsku Polskim. Chcę was zapewnić, że będziecie dowodzić żołnierzami w jednostkach wyposażonych w nowoczesną broń. (…) Bądźcie ambitni i pracowici. To są dwie cechy, które ułatwią Wam start w dorosłe życie, zapewnią Wam osiągnięcie osobistych sukcesów, a Polsce zapewnią bezpieczeństwo.

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego na ręce Rektora-Komendanta wpłynęło szereg listów z życzeniami i gratulacjami.  List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy odczytał Doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Kanclerz Orderu Krzyża Wojskowego, Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego Pan gen. dyw. rez. Andrzej Reudowicz. Prorektor ds. Dydaktycznych płk dr hab. inż. Barbara Kaczmarczyk, prof. AWL odczytała list od Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. List Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek odczytała Prorektor ds. Naukowych dr hab. Izabela Nowicka, prof. AWL. Do Akademii wpłynął również list oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego bp. dr. Wiesława Lechowicza.

W imieniu społeczności studenckiej w murach Akademii nowo przybyłych studentów powitał Przewodniczący Samorządu Studenckiego sierż. pchor. Michał Strukowski, który pogratulował kolegom wyboru Akademii Wojsk Lądowych oraz przedstawił możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań w ramach uczelnianych organizacji studenckich.

Uwzględniając kryteria określone w „Regulaminie przyznawania nagród Rektora-Komendanta w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”, Rektor-Komendant wyróżnił nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia organizacyjne, przynoszące bezpośrednie korzyści Akademii polegające na promowaniu Akademii w Międzynarodowym Środowisku Uczelni Wojskowych i Europejskiej Agencji Obronności (EDA) Panią dr hab. Martę Wincewicz-Bosy, prof. AWL.

Nagrodami Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepszą pracę magisterską zostało wyróżnionych sześcioro absolwentów Uczelni.

Wykład inauguracyjny wygłosił generał Rajmund T. Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego.

Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych wraz z Reprezentacyjnym Chórem Akademii Wojsk Lądowych.

ip
Fot: Krzysztof Zatycki  

Polecamy
Ostatnio dodane
Nagrody im. prof. W. Brossa
Wręczono Nagrody im. prof. W. Brossa za osiągnięcia medyczne

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny po raz drugi uhonorowały zespoły kliniczne.

Maria Majcher
Nie żyje studentka Akademii Sztuki w Szczecinie. Została ranna podczas zajęć

Studentka w czerwcu została poważnie poparzona w eksplozji.

Popularne