Koncert
57. edycja Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans

57. edycja Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans

  • 2022-09-09, do 2022-09-18
  • Wrocław

Opis

9.09.2022 piątek, godz. 19.00 / Friday, 7 pm
Wrocław, katedra pw. św. Jana Chrzciciela / St John the Baptist Cathedral
Władza i namiętność
Power and Passion

Wykonawcy / Performers:
Andrzej Kosendiak – dyrygent / conductor
Piotr Olech – San Giovanni Battista (kontratenor / countertenor)
Alicia Amo – Erodiade Figlia (sopran / soprano)
Tomáš Král – Erode (baryton / baritone)
Bożena Bujnicka – Erodiade Madre (sopran / soprano)
Krystian Adam Krzeszowiak – Consigliero (tenor)
Aldona Bartnik (sopran / soprano), Aleksandra Turalska (sopran / soprano),
Maciej Gocman (tenor) – Discepoli
Wrocław Baroque Ensemble
Program / Programme:
Alessandro Stradella San Giovanni Battista – oratorium / oratorio

10.09.2022 sobota, godz. 19.00 / Saturday, 7 pm
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja /
Collegiate Church of the Holy Cross and St Bartholomew
Ukraińska dusza
Spirit of Ukraine

Wykonawcy / Performers:
Jewhen Sawczuk – dyrygent / conductor
Narodowy Chór Ukrainy „Dumka”/ The National Academic Choral Capella ‘Dumka’
Program / Programme:
Kyryło Stecenko Благослови, душе моя, Господа (Błogosław, duszo moja, Pana /
Bless the Lord, O My Soul)
Mykoła Łeontowycz У царствії твоїм (W królestwie Twoim / In Thy Kingdom)
Ołeksandr Koszyc Іже херувиме (Pieśń cherubinów / Song of the Cherubim)
Kyryło Stecenko Милість спокою (Miłość pokoju / Love for the Peace)
Krzysztof Penderecki Agnus Dei z Polskiego Requiem / from A Polish Requiem
Dmytro Bortniański – XXXII Koncert / Concerto No. 32 Скажи ми Господи... (Powiedz mi, Panie / Lord,
Make Me Know My End); IX Koncert / Concerto No. 9 Сей день (Ten dzień / This Is the Day)
Wołodymyr Zubycki Гори мої (Góry moje / O, My Mountins); Дримба (Drumla / Jew’s Harp)
Mykoła Łysenko Молитва за Україну (Modlitwa za Ukrainę / Prayer of Ukraine)
Hordij Hładki Заповіт (Testament / The Will ), oprac. / arr. Borys Latoszyński
Danyło Kryżaniwski Реве та стогне Дніпр широкий (Rwie i huczy Dniepr szeroki / Roar and Groan,
Vast Dnieper), oprac. / arr. Wiktor Kosenko
Jewhen Stankowycz Садок вишневий (Sad wiśniowy / Cherry Orchard)

11.09.2022 niedziela, godz. 17.00 / Sunday, 5 pm
Wrocław, Synagoga pod Białym Bocianem / White Stork Synagogue
Il viaggio dei Bassano

Wykonawcy / Performers:
Il Giardino Armonico:
Giovanni Antonini – flety podłużne, flety traverso, kierownictwo artystyczne /
recorders, transverse flutes, artistic direction
Priska Comploi – flety podłużne, pomort / recorders, pommer
Giulia Genini – flety podłużne, dulcjan / recorders, dulcian
Andrea Inghisciano – kornet / cornett
Carles Cristobal – dulcjan / dulcian
Emily White – puzon / trombone
Riccardo Doni – pozytyw organowy / chest organ
Program / Programme:
Improwizacja / Improvisation
Josquin Desprez L’homme armé – canon à 4 z / from Harmonice Musices Odhecaton, Canti B
(Wenecja / Venice 1503); La Spagna à 5
Heinrich Isaac La my z Psałterza Henryka VIII / from Psalter of Henry VIII
Anonim / Anonymous La Spagna à 2 (1494)
Anonim / Anonymous Consort IX z Psałterza Henryka VIII / from Psalter of Henry VIII
Hayne van Ghizeghem De tous biens playne z / from Harmonice Musices Odhecaton, Canti A
(Wenecja / Venice 1501)
Roelkin (Rodolphus Agricola?) De tous bien plaine z manuskryptu / from the manuscript Cancionero de Segovia
Alexander Agricola Tandernaken z / from Harmonice Musices Odhecaton, Canti C
(Wenecja / Venice 1504)
William Cornish Fa la sol; Consort VII z Psałterza Henryka VIII / from Psalter of Henry VIII
Alexander Agricola Fortuna desperata à 6
Giuseppe Guami Canzone à 4 „L’Accorta” (Wenecja / Venice 1601)
Anonim / Anonymous T’Andernaken ze zbioru / from Partidura per sonare delle Canzonette alla Francese
(Biblioteka Królewska w Kopenhadze / Royal Danish Library, Copenhagen)
William Brade Der Pilligrienen Tanz
***
Augustine Bassano Galiarda
William Brade Der Hasen Tantz
Anthony Holborne Pavana „The Funeral” i / and Galliard à 5 ze zbioru Pavans, Galliards, Almains
and other Short Aeirs (Londyn / London 1599)
William Brade Courante (Hamburg 1617)
Giuseppe Guami La cromatica (Wenecja / Venice 1601)
William Cornish Ah Robin, gentle Robin z Psałterza Henryka VIII / from Psalter of Henry VIII
John Baldwin A Browninge of 3 Voc.
William Brade Ein Scottish Tantz; Rotschenken Tanz; Die Nachtigall (Hamburg 1617)
Jacob van Eyck Engels Nachtegaeltje na flet podłużny solo / for solo recorder (Amsterdam 1646)
Tarquinio Merula Canzon „La lusignola” op. 1 nr 2 / no. 2 (Wenecja / Venice 1615)
Giovanni Bassano Diminuzioni su Introduxit me rex wg / after G.P. da Palestrina (Wenecja / Venice 1585)
Samuel Scheidt Canzon à 5 ad imitationem Bergamasca Anglica SSWV 64 (Hamburg 1621)

11.09.2022 niedziela, godz. 20.00 / Sunday, 8 pm
Wrocław, NFM, Sala Główna / Main Hall
La voix humaine

Wykonawcy / Performers:
Barbara Hannigan – dyrygent, sopran / conductor, soprano
LUDWIG Orchestra
Barbara Hannigan, Denis Guéguin, Clemens Malinowski – reżyseria i wideo / direction & video
Clemens Malinowski – wideo tworzone na żywo do utworu La voix humaine F. Poulenca / live video
for Poulenc’s La voix humaine
Pierre Favrez – realizator dźwięku / sound engineer
Delphine Dussaux – korepetytor i asystent muzyczny / rehearsal pianist & musical assistant
Florent Derex – koncepcja dźwiękowa / sound designer
Program / Programme:
Richard Strauss Metamorfozy / Metamorphosen TrV 290
Francis Poulenc La voix humaine – tragédie lyrique

12.09.2022 poniedziałek, godz. 19.00 / Monday, 7 pm
Wrocław, NFM, Sala Główna / Main Hall
Missa solemnis

Wykonawcy / Performers:
Sir John Eliot Gardiner – dyrygent / conductor
Lucy Crowe – sopran / soprano
Ann Hallenberg – mezzosopran / mezzo-soprano
Giovanni Sala – tenor
Matthew Rose – bas / bass
The Monteverdi Choir
Orchestre Révolutionnaire et Romantique
Program / Programme:
Ludwig van Beethoven Missa solemnis D-dur / in D Major op. 123

13.09.2022 wtorek, godz. 19.00 / Tuesday, 7 pm
Wrocław, kościół pw. św. Marii Magdaleny, katedra Kościoła Polskokatolickiego /
Church of St Mary Magdalene, Polish National Catholic Cathedral

Hymny Banganarti
Banganarti Hymns
Wykonawcy / Performers:
Norbert Twórczyński – dyrygent / conductor
Jarosław Bręk – bas-baryton / bass-baritone
Chór NFM / NFM Choir
Lionel Sow – kierownictwo artystyczne Chóru NFM / artistic direction of NFM Choir
NFM Filharmonia Wrocławska / NFM Wrocław Philharmonic
Program / Programme:
Paweł Łukaszewski VIII Symfonia „Hymny Banganarti” na baryton, chór mieszany i orkiestrę –
prawykonanie / Symphony No. 8 ‘Banganarti Hymns’ for baritone, mixed choir and orchestra –
world premiere
Zamówienie utworu VIII Symfonia „Hymny Banganarti” na baryton, chór mieszany i orkiestrę P. Łukaszewskiego
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury –
państwowego funduszu celowego – w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy
Instytut Muzyki i Tańca / The commissioning of the Symphony No. 8 ‘Banganarti Hymns’ for baritone, mixed choir
and orchestra by P. Łukaszewski was co-financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage,
coming from the Culture Promotion Fund – a state special-purpose fund – as part of the programme ‘Collections’ –
priority ‘Composing Commissions’ realised by the National Institute of Music and Dance.

14.09.2022 środa, godz. 19.00 / Wednesday, 7 pm
Wrocław, NFM, Sala Główna / Main Hall

Dyktator muzyki francuskiej
The Dictator of French Music
Wykonawcy / Performers:
Vincent Dumestre – dyrygent / conductor
Ana Quintans – sopran / soprano
David Tricou – tenor
Romain Bockler – baryton / baritone
Igor Bouin – baryton / baritone
Geoffroy Buffière – bas / bass
Le Poème Harmonique
Program / Programme:
Jean-Baptiste Lully
Uwertura z komediobaletu / Overture from La Princesse d’Elide LWV 22
Courante pour Sganarelle, Menuet pour les espagnols i / and Rondeau pour le charivary
z komediobaletu / from Le mariage forcé LWV 20
Chaconne z komediobaletu / from L’amour médecin LWV 29
Bergerie, Entrée de trois Importuns, Ballet des espagnols i / and Quels spectacles
charmants z komediobaletu Mieszczanin szlachcicem / from Le bourgeois gentilhomme LWV 43
Marc-Antoine Charpentier Trio grotesque z komediobaletu / from Le mariage forcé H. 494
Jean-Baptiste Lully
Ah, qu’il est beau qu’il est joli z komediobaletu / from La pastorale comique LWV 33
Piglialo sù z komediobaletu / from Monsieur de Pourceaugnac LWV 41
Dormez, beaux yeux z komediobaletu / from Les amants magnifiques LWV 42
Ah! mortelles douleurs z komediobaletu / from Georges Dandin LWV 38
Marche pour la cérémonie des Turcs z komediobaletu Mieszczanin szlachcicem /
from Le bourgeois gentilhomme LWV 43

15.09.2022 czwartek, godz. 20.00 / Thursday, 8 pm
Wrocław, NFM, Sala Główna / Main Hall
Niepokorny organista

Maverick Organist
Wykonawcy / Performers:
Cameron Carpenter – organy / organ
Program / Programme:
Johann Sebastian Bach
Fantazja i fuga c-moll / Fantasia and Fugue in C Minor BWV 537
Preludium i Fuga C-dur / Prelude and Fugue in C Major BWV 870 z / from Das wohltemperierte Klavier II
Preludium i Fuga F-dur / Prelude and Fugue in F Major BWV 880 z / from Das wohltemperierte Klavier II
Fantasia super „Komm, heiliger Geist” BWV 651
O Mensch, bewein dein Sünde groß – preludium chorałowe / chorale prelude BWV 622
Preludium i Fuga Es-dur / Prelude and Fugue in E-flat Major BWV 552 „St. Anne”
***

Johann Sebastian Bach Wariacje Goldbergowskie / Goldberg Variations BWV 988
16.09.2022 piątek, godz. 19.00 / Friday, 7 pm
W rocław, NFM, Sala Czerwona / Red Hall

Zakochany Mahler
Mahler in Love
Wykonawcy / Performers:
Ernst Kovacic – dyrygent / conductor
Agata Zubel – sopran / soprano
NFM Orkiestra Leopoldinum / NFM Leopoldinum Orchestra
Program / Programme:
Alma Mahler Fünf Lieder; Vier Lieder
Gustav Mahler Lieder eines fahrenden Gesellen; Rückert-Lieder
Opracowanie pieśni / Arrangements of the songs: Agata Zubel, Ernst Kovacic

17.09.2022 sobota, godz. 19.00 / Saturday, 7 pm
Wrocław, NFM, Sala Główna / Main Hall
Ciało i dusza
Body and Soul

Wykonawcy / Performers:
Giovanni Antonini – dyrygent / conductor
Il Giardino Armonico
Anett Fritsch – Anima (sopran / soprano)
Mauro Borgioni – Corpo (baryton / baritone)
Margharita Maria Sala – Piacere (kontralt / contralto)
Renato Dolcini – Tempo / Consiglio (baryton / baritone)
Cyril Auvity – Inteletto (tenor)
Federico Fiorio – Angelo custode (kontratenor / countertenor)
Giuseppina Bridelli – Vita mondana / Anima beata (mezzosopran / mezzo-soprano)
Chór Chłopięcy NFM / NFM Boys’ Choir
Małgorzata Podzielny – kierownictwo artystyczne Chóru Chłopięcego NFM /
artistic direction of NFM Boys’ Choir
Ars Cantica Choir
Marco Berrini – kierownictwo artystyczne Ars Cantica Choir / artistic direction of Ars Cantica Choir
Riccardo Doni, Michele Pasotti – asystenci dyrygenta / conductor’s assistants
Program / Programme:
Emilio de’ Cavalieri Rappresentatione di anima et di corpo – opera

18.09.2022 niedziela, godz. 12.00 / Sunday, 12 noon
W rocław, NFM, Sala Czerwona / Red Hall
Apollo in cielo

Wykonawcy / Performers:Marta Niedźwiecka – dyrygent, klawesyn / conductor, harpsichord
Soliści – uczestnicy 46. Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej / Soloists – participants
of the 46th Oratorio and Cantata Music Interpretation Course
Zespół festiwalowy / Festival Ensemble
Program / Programme:
Antonio Caldara Apollo in cielo – serenata (fragmenty / fragments)

18.09.2022 niedziela, godz. 18.00 / Sunday, 6 pm
Wrocław, NFM, Sala Główna / Main Hall
Wyraj
Paradise

Wykonawcy / Performers:
Roman Rewakowicz – dyrygent / conductor
Tetiana Zhuravel – sopran / soprano
BOŻYCZI – zespół autentycznej muzyki ukraińskiej /
BOZHYCHI – ensemble of authentic Ukrainian music
Narodowy Chór Ukrainy „Dumka” / The National Academic Choral Capella ‘Dumka’
Jewhen Sawczuk – kierownictwo artystyczne Narodowego Chóru Ukrainy „Dumka” /
artistic direction of the National Academic Choral Capella ‘Dumka’
Chór Filharmonii Narodowej / Warsaw Philharmonic Choir
Bartosz Michałowski – kierownictwo artystyczne Chóru Filharmonii Narodowej /
artistic direction of Warsaw Philharmonic Choir
Orkiestra Filharmonii Narodowej / Warsaw Philharmonic Orchestra
Program / Programme:
Ołeksandr Szymko Wyraj – oratorium / oratorio
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie.
The Presenter reserves the right to change the programme.

Więcej

Spodobało Ci się wydarzenie "57. edycja Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans "? Szukasz innych wydarzeń z tego samego typu, gatunku? Zobacz: koncerty Wrocław, koncerty Wrocław na dziś, koncerty Wrocław jutro, koncerty Wrocław w tym tygodniu, koncerty Wrocław na weekend.
Polecamy
Premiery muzyczne
Zapowiedzi muzyczne
Ostatnio dodane
Jublieusz ElÅźbiety II
Queen zagra dla królowej - platynowy jubileusz Elżbiety II

Kto wystąpi na scenie podczas koncertu dla królowej?

Irlandzki zespół Kodaline powraca do Polski [WIDEO]

Z tej okazji odwiedzą dwa polskie miasta. Sprawdźcie, gdzie się pojawią ze swoim materiałem.

Popularne
U2 w Polsce!
U2 w Polsce!

W 2009 roku rusza trasa koncertowa promująca najnowszy album grupy. Chorzów znalazł się na liście dziesięciu europejskich miast, w których zespół na żywo zaprezentuje nowe utwory.

Peja "Na serio"
Peja "Na serio"

Peja ujawnił szczegóły swojego najnowszego albumu, który ukaże się w sklepach 17 września. Na albumie "Na serio" znajdzie się 19 utworów.

Hity na Czasie 2008
Hity na Czasie 2008

Na sklepowe półki trafiła składanka "Hity na Czasie 2008" czyli zapowiedź tego co czeka na fanów eskowych hitów w ramach letniej trasy!