zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

53-609 Wrocław
ul. Fabryczna 29-31
tel. 71 376 23 28

http://• https://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/biuro-karier

biuro.karier@wsb.wroclaw.pl


Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom w wyborze ścieżki zawodowej, umożliwia odbycie praktyki lub stażu w firmach współpracujących z Wyższą Szkołą Bankową, a także wspiera w poszukiwaniach stałej pracy. Organizuje przedsięwzięcia rozwijające kompetencje studentów i absolwentów przez niestandardowe formy zdobywania doświadczenia oraz współpracuje z firmami w rozwiazywaniu ich realnych potrzeb kadrowych, czy problemów biznesowych.

Zakres oferty dla studentów i absolwentów:

 • wsparcie w organizacji obowiązkowych praktyk zawodowych;
 • możliwość udziału w spotkaniach z pracodawcami w formie szkoleń, szybkich rekrutacji (także online);  
 • dostęp do ofert pracy poprzez system online;
 • wsparcie doradców zawodowych w napisaniu profesjonalnego CV, przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych;
 • konsultacje na każdym etapie procesu poszukiwania lub zmiany pracy z doradcami zawodowymi;
 • możliwość określenia/diagnozy predyspozycji osobowościowo – zawodowych poprzez wystandaryzowane testy psychometryczne przeprowadzone przez doradcę zawodowego;
 • konfrontacja planów z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy;
 • możliwość udział w bezpłatnych warsztatach, pomagających w wejściu na rynek pracy z obszaru m.in. wyznaczania celów, rozwoju osobistego, efektywnej komunikacji, motywacji, radzenia sobie ze stresem. technik sprzedaży, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem itp.;
 • możliwość udziału w indywidualnych sesjach mentoringowych lub coachingowych z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • możliwość udziału w wizytach studyjnych w siedzibie firmy, podczas których pracodawcy prezentują działalność firmy, możliwości pracy i kariery, oferowane stanowiska i warunki zatrudnienia.

Zakres oferty dla pracodawców:

 • wsparcie w zakresie pozyskania kandydatów do pracy i na praktyki;
 • realizacja wspólnych projektów ze studentami na zapotrzebowanie pracodawców dotyczących realnych problemów biznesowych;
 • udział przedstawicieli pracodawców w roli mentora, coacha w dedykowanych programach dla studentów i absolwentów;
 • promocja firmy wśród studentów na Uczelni.

 

facebook.com/BiuroKarier200A


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama