zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Lifefree.pl

Wrocław


opis


O portalu

Nazwa portalu: LifeTree, pisane jako LifeFree nawiązuje zawórno do symboliki drzewa, życia i wzrostu, jak i do wolności.

LifeTree zrodził się z naszej pasji do integralnego, holistycznego rozwoju, z pragnienia dzielenia się tą pasją i zamiaru budowania wspólnoty osób będących na podobnej drodze. W LifeFree zamieszczamy publikacje pobudzające do myślenia i inspirujące do działania. Łączymy ludzi poszukujących siebie z tymi, którzy mają coś do zaoferowania, pomagają, dzielą swoimi zasobami.

To miejsce swobodnego przepływu i wzrastania świadomości.

Wspólnota wymiany

Zapraszamy do LifeFree wszystkich chcących wspierać życie w wolności, życie pełne świadomych wyborów. Zapraszamy tych, którzy chcą żyć w ten sposób. Zapraszamy nauczycieli budowania równowagi - umiejętności godzenia konieczności dzisiejszego świata z naturalnymi potrzebami człowieka. Wspieramy wydarzenia pomagające żyć w tempie świata, pozostając zarazem w kontakcie ze sobą samym.

LifeTree łączy rzeczników globalnej zmiany od społeczeństwa ciągłego wzrostu i zysku do społeczeństwa wspierającego życie. Wokół LifeTree powstaje więc wspólnota osób, których łączą wspólne idee i wartości związane z rozwojem i holistycznym, całościowym spojrzeniem na świat. To wspólnota wymiany.

Otwieramy się na myśli płynące z przestrzeni nauki, osobiste doświadczenia, nowe idee łączące świat tradycji z nowoczesnymi osiągnięciami.

Wartości jakie nam przyświecają to:
  • Holizm,
  • świadomość,
  • życie,
  • wolność,
  • kreatywność i rozwój;
Fundacja Rozwiń Skrzydła

Inicjatorem portalu jest Fundacja Rozwiń Skrzydła. Fundacja wspiera rozwój osobisty i zawodowy proponując warsztaty, szkolenia, prezentacje, spotkania z ciekawymi osobami,  dłuższe projekty szkoleniowe,  wydarzenia  z pogranicza uczenia się i kultury, spotkania rozwojowe w plenerze, obozy żeglarskie, wydarzenia realizowane w partnerstwie z instytucjami edukacji, kultury i samorządami. Działania Fundacji są również, w dużej mierze, skierowane do obecnych i przyszłych ternerów. Najważniejszym projektem w tym obszarze jest Holistyczna Szkoła Trenerów.

Tym, co wyróżnia Funację Rozwiń Skrzydła, jest integralne, holistyczne podjeście do procesu rozwoju. Naszym założeniem jest idea, że dobre spotkania i tworzenie przestrzeni wymiany są dobrymi okazjami do rozwoju. Między innymi z tej ideii wyrosła koncepcja portalu LifeFree - wirtualnej przestrzeni wymiany i rozwoju.

Wizją Fundacji jest udostępnianie i ropowszechnianie rzadziej dostępnych rozwiązań w obszarze rozowju osobistego i zawodowego. Sięgamy zatem do starych tradycji i najnowszych osiągnięć nauki, czerpiąc od najlepszych. Proponując warsztaty, treningi, coaching czy terapię uwzględniamy zarówno podejście holistyczne, jak i tradycyjne standardy wypracowane przez takie gremia jak Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zaproszenie

Zapraszamy do publikowania na LifeFree: refleksji, relacji, recenzji, wywiadów, zaproszeń na wydarzenia i zaproszeń do miejsc - tekstów, które inspirują do wzrostu świadomości odwiedzających LifeTree gości.

FB dlaMaturzysty.pl reklama