zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu

51-168 Wrocław
ul. Sołtysowicka 19 B
tel. +48713246842

http://www.kariera.mwsl.eu/

kariera@msl.com.pl


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu powstała 20 lat temu i została utworzona we współpracy ze środowiskiem edukacyjnym oraz samorządem województwa dolnośląskiego, a już w 2003 roku została uhonorowana nagrodą Premiera Rządu Francji za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny. W tym samym roku powstało Biuro Informacji i Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów - Biuro Karier.

Obowiązki Biura Karier są ściśle powiązane z ofertą edukacyjną MWSLiT, na którą składają się:

Kierunek Logistyka

 • studia I stopnia licencjackie na specjalnościach: Systemy logistyczne, Logistyka produkcji, Logistyka zakupów, Logistyka handlu i dystrybucji, Logistyka humanitarna, Logistyka w awiacji, Logistyka odpadów w przemyśle automotive, Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle automotive, Bezpieczeństwo w transporcie,
 • studia I stopnia inżynierskie na specjalnościach: Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw, Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych,
 • studia II stopnia magisterskie na specjalnościach: Menedżer logistyki produkcji, Menedżer łańcuchów dostaw, Menedżer transportu.

Kierunek Transport

 • studia I stopnia licencjackie na specjalnościach: Spedycja i ubezpieczenia transportowe, Zarządzanie firmą transportową, Organizacja transportu specjalnego, Zarządzanie w transporcie kolejowym.
Kierunek Budownictwo
 • studia I stopnia inżynierskie na specjalnościach: Budownictwo dróg i mostów, Drogi Szynowe.

Kierunek Zarządzanie

 • studia I stopnia licencjackie na specjalnościach: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie produktem, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie projektami, Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym.

MWSLiT oferuje także szeroki wachlarz studiów podyplomowych.


Do zadań Biura Karier należy m.in.:

 • Organizacja doradztwa zawodowego i sposobów funkcjonowania na rynku pracy;
 • Organizacja spotkań i warsztatów;
 • Prowadzenie punktu informacyjnego;
 • Organizacja praktyk i staży, w tym między innymi w branży TSL;
 • Kierowanie studentów na programy wakacyjne i do pracy w ramach wolontariatu;
 • Obsługa ofert pracy i udostępnianie informacji o pracodawcach;
 • Organizowanie targów pracy i prezentacji firm na uczelni;
 • Promowanie uczelni u współpracujących firm i instytucji publicznych;
 • Informowanie o kursach uzupełniających programy studiów;
 • Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój rynku pracy.

Przewodnią myślą w funkcjonowaniu Biura Karier MWSLiT we Wrocławiu jest pomoc w realizacji pomysłów studentów naszej uczelni. Chcemy, żeby to oni inspirowali podejmowane przez nas działania i kreślili główne założenia naszej pracy.

Służymy naszą pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 oraz w soboty, w które odbywają się zjazdy studentów studiów zaocznych. Można kontaktować się z nami telefonicznie: 71 324 68 42 lub poprzez e-mail: kariera@msl.com.pl.


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama