Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza, Wrocław

Adres: ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław

Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza

Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu powstało w 1992 roku i działa pod opieką naukową Uniwersytetu Wrocławskiego. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, a nadzór pedagogiczny nad Kolegium sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Celem Kolegium jest kształcenie nauczycieli języka polskiego, historii, edukacji wczesnoszkolnej i bibliotekarzy dla szkół podstawowych i gimnazjów.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście