Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego, Wrocław

Adres: Starograniczna 28, 54-237 Wrocław

Rekrutacja

Nabór / Rekrutacja

Zostań Trenerem Rozwoju Osobistego!
Dołączając do Wrocławskiej Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego zyskasz:

  • praktyczne umiejętności
  • unikalna wiedzę
  • zdolność odnalezienia drogi do sukcesu
  • przygodę życia, zawartą w trzech semestrach

 

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym przez najlepszych praktyków z 20-letnim doświadczeniem. W ramach trzech semestrów znajdziesz: Trening motywacyjny, Zarządzanie czasem, Programowanie Neurolingwistyczne, Psychoterapia rodzinna, Twórcza Wizualizacja, Profilaktyka zdrowia, Psychologia komunikacji, Mechanizmy wpływu społecznego, Psychologia przestrzeni, Metodę Silvy itp.

Szczegółowe informacje o naborze Wrocławskiej Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego w roku 2017/18.

O przyjęciu do Studium decyduje kolejność składnia dokumentów oraz wpłaty wpisowego.

Wypełnij formularz rejestracyjny ONLINE i zapisz się do naszej Szkoły.

Niezbędne rejestracyjne dokumenty w wersji papierowej:

  •   ankieta (do pobrania na stornie), które można złożyć najdalej tydzień przed rozpoczęciem semestru, o ile opłacone są wpisowe i wypełniony jest formularz ONLINE
  •   oryginały lub odpisy/kopie: świadectwa szkoły średniej,
  •   trzy zdjęcia profilowe (typ jak do dowodu osobistego lub paszportu),
  •   dyplomy lub świadectwa ukończonych kursów i szkoleń

Prosimy składać w sekretariacie lub przysłać pocztą lub e mailem.

Kwalifikacja złożonych dokumentów odbędzie się  23 czerwca 2017.
Dokumenty prosimy składać do 20 czerwca 2017r.

Każda z aplikujących osób otrzyma informację o wyniku kwalifikacji telefonicznie lub e mailem.

Pozostałe informacje, formularz online:
>>> http://www.stro.edu.pl >>> zakładka informacje dla studentów >>> nabór 2017

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście