Studium Edukacji Ekologicznej, Wrocław

Adres: ul. Starograniczna 28, 54-237 Wrocław

O szkole

Studium Edukacji Ekologicznej jest szkołą policealną, prowadzoną od roku 1992 i  zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty pod numerem 23/92 przygotowującą i wydającą uprawnienia w zawodach Naturoterapeuta, Bioterapeuta oraz Radiesteta. (innymi placówkami prowadzona przez Stowarzyszenie jest Szkoła TrenerówAkademia Feng Shui).

Studium kształci w systemie zaocznym i nauczania korespondencyjnego "Distance learning" oraz E Learning. Nauka trwa pięć semestrów i przebiega w trybie nie odbiegającym od powszechnie znanych zwyczajów akademickich.


Nauka w Studium jest dwupoziomowa: pierwszy rok daje naszym kandydatom kompleksową wiedzę z podstawowych dziedzin szeroko rozumianej psychologii, twórczej wizualizacji i możliwości wykorzystania umysłu. Jest to "Szkoła Rozwoju Osobowości". Prowadzone są zajęcia medytacyjne z Jogi i Tai-Chi, zajęcia z psychologii komunikacji, twórczego myślenia, NLP, wizualizacji oraz metody lepszego wykorzystania umysłu - Metoda Silvy. Od pierwszego roku szkoła prowadzi naukę czterech języków: angielskiego (metodą sugestopedyczną), francuskiego, niemieckiego i nieobowiązkowo sanskrytu. Rok ten polecamy wszystkim, którzy szukają ponadczasowych humanistycznych wartości. Następne semestry to przygotowanie do zawodu Naturoterapeuty: TMC, Diagnostyka TMC, Ziołolecznictwo, Litoterapia, Dietetyka 5 Przemian, Makrobiotyka, Refleksoterapia, Shiatsu, Akupresura, Masaż Rewitalizacyjny, Masaż Orientalny, Profilaktyka zdrowia, Wizualizacje Medyczne, Psychoterapia Rodzinna, Mesmeryzm, Bioterapia,  

Naukę w Studium kończy egzamin wewnętrzny lub państwowy - przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, np. w zawodach: Naturoterapeuta, Bioenergoterapeuta Radiesteta.. Dzięki temu nasi absolwenci mają uprawnienia zawodowe uznawane w UE oraz co najważniejsze solidne podstawy do dalszego rozwoju zawodowego.

Studium dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą
z ogromnym  doświadczeniem w działaniu na rzecz
popularyzacji terapii naturalnych gromadzonym w ciągu
pond dwudziestu lat działania w ramach 
Stowarzyszenia Działań Ekologicznych.
W większości są to pracownicy wyższych uczelni
ze stopniami naukowymi.Zawód:
- bioenergoterapeuta
- radiesteta
Specjalizacje:
- terapie naturalne
- sztuki mantyczne
- radiestezja
System kształcenia: dzienny, zaoczny, "distance learning"
Czas trwania: 2,5 roku
Czesne: 230 zł miesięcznie (system korespondencyjny - 540 zł semestralnie)
Wpisowe: 250 zł
Termin składania dokumentów: 10 czerwca (30 września - system korespondencyjny)
W procesie rekrutacyjnym wymagane są:
- ankieta
- oryginał lub odpis świadectwa szkoły średniej
- 3 zdjęcia

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście