Informacje, newsy
Uroczysta promocja oficerska w Akademii Wojsk Lądowych

Uroczysta promocja oficerska w Akademii Wojsk Lądowych

  • 2021-09-11
  • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław

Galerie zdjęć - zdjęcia

Zdjęć w galerii 86.

fot. Krzysztof Zatycki

Opis

Nowi Oficerowie Wojska Polskiego

- W tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania. Uznania za pracę, którą wykonaliście nad sobą. Pracę związaną z pokonywaniem własnych słabości i doskonaleniem umiejętności niezbędnych w służbie Najjaśniejszej - powiedział Rektor - Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 172 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Zaszczytu promocji na pierwszy stopień oficerski dostąpili absolwenci Studium Oficerskiego oraz Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Aktu promowania dokonali: Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. dr Piotr Błazeusz oraz Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. 

Uroczystość odbyła się 11 września br. w Akademii Wojsk Lądowych, a swoją obecnością zaszczycili ją: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Pani dr Aurelia Ostrowska, Inspektor Rodzajów Wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Owczarek, Dyrektor Biura Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Wojciech Lesiak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan dr Andrzej Jaroch, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni wojskowych i cywilnych.

Absolwenci, podchodząc do podium przyklękali, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Z okazji promocji absolwentów Uczelni na stopień podporucznika, na ręce Rektora-Komendanta wpłynęło szereg adresów z życzeniami i gratulacjami.

Do nowo promowanych napisał Minister Obrony Narodowej pan Mariusz Błaszczak: Wojsko Polskie potrzebuje absolwentów Akademii Wojsk Lądowych. Na tej elitarnej uczelni zdobyliście wiedzę i umiejętności, które będą niezbędne w Waszej karierze oficerskiej i na dowódczych stanowiskach, które będziecie obejmować w kolejnych latach służby. Pamiętajcie, że zapewnienie bezpieczeństwa naszemu krajowi wymagać będzie od Was stałych wysiłków i zaangażowania. To od Waszych działań i decyzji zależeć będzie przyszłość obronności Polski.

Do bohaterów dzisiejszej uroczystości zwrócił się Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. dr Piotr Błazeusz:  Od dzisiaj wstępujecie do korpusu oficerskiego, a to zobowiązuje. Bądźcie dumni z tego faktu i z godnością noście wojskowy mundur. Wasza wiedza i przywództwo będą kluczowe w dynamicznej adaptacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzech najlepszych absolwentów: ppor. Michał Żelazowski, ppor. Józef Okoń, ppor. Mateusz Dudzic, którzy ukończyli sześcioletnie studia na Kolegium Wojskowo-Lekarskim oraz dwunasto- i  trzymiesięczne Studium Oficerskie z pierwszymi lokatami, zostało wyróżnionych przez Rektora-Komendanta pierścieniami pamiątkowymi Akademii. Ponadto ppor. Józef Okoń został wyróżniony kordzikiem pamiątkowym Akademii.

Za uzyskanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych i ukończenie szkolenia wojskowego z drugimi i trzecimi lokatami Rektor-Komendant wyróżnił ryngrafami pamiątkowymi:ppor. Mateusza Faraś, ppor. Karolinę Pławską, ppor. Martynę Cabaj, ppor. Michała Pliszka, ppor. Monikę Jankowską-Kiełtyka i ppor. Jakuba Leśniaka.

Za uzyskanie bardzo wysokich wyników w procesie szkolenia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz wzorową postawę i zaangażowanie Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego płk Zbigniew Aszkielaniec nadał Odznakę Pamiątkową Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego ppor. Julii Paniutycz.

Za uzyskanie bardzo wysokich wyników w procesie szkolenia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, wzorową postawę i zaangażowanie Komendant Wojskowego Centrum uhonorował ryngrafem pamiątkowym ppor. Martynę Cabaj.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: Dziekan Sił Powietrznych ks. prałat płk Janusz Radzik, Ewangelicki Biskup Polowy ks. Marcin Makula, Ewangelicki Dziekan Wojsk Lądowych ks. ppłk Sławomir Fonfara oraz przedstawiciel Prawosławnego Ordynariatu Polowego ks. ppłk Mirosław Kuczyński.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i kompania honorowa AWL.

ip

Ostatnio dodane
MediaMarkt pomaganie jest cool
Ruszyła akcja MediaMarkt "Pomaganie jest cool. Kupując, pomagasz!"

Sprawdź, w jaki sposób i Ty możesz wesprzeć Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Gwardia Wrocław - PGE Skra bełchatÃłw
Święto siatkówki we Wrocławiu - mecz Gwardii Wrocław z PGE Skrą Bełchatów

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Gwardii Wrocław z PGE Skrą Bełchatów.

Popularne
Internetowa wyszukiwarka... zmarłych
Internetowa wyszukiwarka... zmarłych Wrocław

Urząd Miejski Wrocławia, aby pomóc wielu mieszkańcom miasta, a także osobom spoza Wrocławia, w odnalezieniu miejsc pochówku krewnych i znajomych przygotował specjalny serwis.

Brak zdjęcia
Nie zgadzasz się na zbyt drogie stancje? Podpisz się! Wrocław

My, niżej podpisani studenci uczelni wyższych, protestujemy wobec nieuzasadnionych podwyżek opłat za wynajem pokoi i mieszkań w największych ośrodkach akademickich w Polsce.

Nagrody Darwina, czyli top 20 najgłupszych śmierci
Nagrody Darwina, czyli top 20 najgłupszych śmierci

Niektórzy swoją bezmyślnością przyczyniają się do poprawy puli genów ludzkości, eliminując z niej… samych siebie.