Sztuka
Ćwiczenia z wyobraźni - prace Kasi Kmity

Ćwiczenia z wyobraźni - prace Kasi Kmity

  • 2021-03-17, do 2021-05-31
  • Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, Wrocław

Opis

Ćwiczenia z wyobraźni

prace Kasi Kmity

17.03 - 31.05.2021

Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

 

Kurator: Kuba Żary

17.03-14.04 – projekt w procesie

14.04-31.05 – wystawa

Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 – niezwykłe spotkanie artystów, krytyków i teoretyków sztuki, które odbyło się we Wrocławiu w pierwszych miesiącach 1970 roku – było dla ówczesnego środowiska artystycznego w Polsce przestrzenią wymiany myśli i wykuwania nowych kierunków w polskiej sztuce. Wydarzenie to – pomimo, a może właśnie dlatego, że jego burzliwe w przebiegu obrady doprowadziły do powstania jedynie nielicznych realizacji – jeszcze w latach 70. obrosło legendarną sławą i do dziś prowokuje do dyskusji.

Projekt „Ćwiczenia z wyobraźni” stanowi reinterpretację „legendarnego”, „fantastyczno-niemożliwego” rysu, jaki wpisany jest w pamięć o Sympozjum Plastycznym Wrocław ‘70. Wychodząc od materiałów źródłowych, archiwaliów i dokumentacji, ma ich zawartość przekraczać, rozbudowywać tworzoną przez nie narrację. Podstawowym punktem odniesienia dla artystyczno-kuratorskiego zespołu są prywatne historie opowiadające o jednostkowych sposobach doświadczania tego historycznego wydarzenia. W jaki sposób Sympozjum zapamiętali jego uczestnicy i uczestniczki: artystki i artyści, organizatorzy i organizatorki, widzki i widzowie? Subiektywne opowieści o tym historycznych wydarzeniu, odkrywane podczas rozmów, lektury dzienników, przeglądania starych albumów, złożyły się na fabularny szkielet projektu.

Na jego podstawie powstały ilustracyjne prace stworzone przez Kasię Kmitę – wrocławską malarkę, posługującą się skrupulatnie dopracowaną, inspirowaną tradycyjnymi ludowymi kodrami formą wycinanki. Jej papierowe obrazy są często pierwszymi wizualnymi reprezentacjami nieudokumentowanych, mniej oficjalnych, ale nie mniej istotnych momentów Sympozjum. Składającym się na wystawę uprzestrzennionym kompozycjom (nasuwającym na myśl złożoną architektoniczne makiety, scenografię czy formułę “pop-up books”) towarzyszą komentarze, stanowiące przetworzenie informacji odnalezionych w wypowiedziach, archiwalnych tekstach, fotografiach. Wizualno-dźwiękowa instalacja ma stanowić próbę fabularyzacji, a nawet beletryzacji historii Sympozjum – być świadomie tworzonym wkładem do mitycznej sławy wydarzenia z 1970 roku, do folkloru polskiego środowiska artystycznego.

Projekt prezentowany będzie rozdziałami. W procesie wystawa prezentowana będzie między 17 marca a 14 kwietnia – co tydzień ekspozycja będzie się rozbudowywać o kolejny odcinek opowieści o Sympozjum. Od 14 kwietnia do końca maja dostępna będzie w całości, na którą złoży się 6 „ćwiczeń z wyobraźni”, odwołujących się do bardzo konkretnych chwil, które zdeterminowały kształt artystycznego dziedzictwa tego wydarzenia.

PREMIERY ROZDZIAŁÓW

17 marca: Ćwiczenie 1 - Wizja terenowa, Ćwiczenie 2 - Dyskusja w Piwnicy Świdnickiej

24 marca: Ćwiczenie 3 - Lot nad Wrocławiem

31 marca: Ćwiczenie 4: Wystawa w Muzeum Architektury i Odbudowy

7 kwietnia: Ćwiczenie 5 - Prezentacje w Galerii pod Moną Lizą

14 kwietnia: Ćwiczenie 6 - Dzień Zwycięstwa

Organizatorzy: Muzeum Architektury we Wrocławiu i TIFF Center

Partner organizacyjny: Krupa Gallery

Wydarzenie jest częścią Sympozjum Wrocław 70/20 - oddolnego programu obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70. Organizację Sympozjum Wrocław 70/20 dofinansowano ze środków Gminy Wrocław.

Polecamy
Ostatnio dodane
miasto w mieście
Rusza wystawa online "Miasto w mieście. 5 lat MNS"

Obejrzyj ekspozycję podsumowującą działanie Centrum Dialogu Przełomy!

Popularne
Kolejne pokazy multimedialnej fontanny już wkrótce
Kolejne pokazy multimedialnej fontanny już wkrótce Wrocław

Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli nowej atrakcji miasta, mamy dobrą wiadomość - kolejne pokazy już wkrótce!

Pierwszy pokaz największej fontanny w Polsce
Pierwszy pokaz największej fontanny w Polsce

Nowa fontanna we Wrocławiu to największa i najdroższa tego typu inwestycja w Polsce.

Depeszowcy kontra depesze
Depeszowcy kontra depesze

Tutaj każdy chce mieć swój dekalog. Każdy depesz, względnie depeszowiec wiesza go potem na ścianie, obok mnóstwa tłustych, cudownie odbijających światło, wycałowanych i w