zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Karier i Erasmusa Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

51-150 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
tel. 717658702

http://www.kariera.wso.wroc.pl

t.gluszczak@wso.wroc.pl


 

Rozpoczynając swoją działalność w 2011 roku Biuro Karier i Erasmusa WSOWL postawiło sobie za główny cel podjęcie działań i inicjatyw mających na celu przede wszystkim przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy oraz promocję idei mobilności akademickiej i uczenia się przez całe życie.

W realizacji wyznaczonych celów Biuro Karier i Erasmusa współpracuje z władzami Uczelni, poszczególnymi jej wydziałami, organizacjami studenckimi, instytucjami z województwa dolnośląskiego, którzy są gotowi i chętni do uczestniczenia w procesie edukacyjnym studentów WSOWL.

 

Z usług Biura Karier i Erasmusa korzystają:

 • studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy;

 • studenci, którzy chcą zrealizować część programu studiów lub też praktykę poza granicami kraju, korzystając z możliwości jakie stwarza Program Erasmus;

 • pracownicy Uczelni, chcący podnosić kwalifikacje zawodowe poza granicami kraju, korzystając z możliwości jakie stwarza Program Erasmus;

 • pracodawcy poszukujący wykwalifikowanych pracowników na wolne miejsca pracy;

 • Uczelnia weryfikując strukturę i programy kształcenia dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem Biura Karier.

Nasza misja:

Głównym celem działalności Biura Karier i Erasmusa WSOWL jest służenie bezpłatną pomocą w zakresie:

 • wyboru drogi rozwoju zawodowego;

 • przygotowania do wejścia na rynek pracy;

 • znalezienia pracy odpowiadającej wykształceniu i aspiracjom;

 • zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego poza granicami kraju dzięki realizacji praktyk w ramach Programu Erasmus;

 • realizacji części programu studiów w ramach Programu Erasmus w europejskich uczelniach wyższych.

Nasze działania:

Wytyczone cele staramy się realizować poprzez:

 • poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne;

 • organizację praktyk i staży zawodowych;

 • organizację warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje studentów i absolwentów na rynku pracy;

 • organizację spotkań rekrutacyjnych oraz prezentacji firm na Uczelni;

 • gromadzenie i udostępnianie ofert pracy;

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w zakresie wzmacniania praktycznych elementów nauczania;

 • organizację i obsługę Programu Erasmus.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak:

 • skutecznie poszukiwać pracy;

 • przygotować dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny);

 • pomyślnie przejść rozmowę rekrutacyjną;

 • podnieść swoje kwalifikacje, tak by być konkurencyjnym na rynku pracy;

 • rozpocząć własną działalność gospodarczą;

 • wyjechać na zagraniczną uczelnię w ramach Programu Stypendialnego Erasmus;

zapraszamy do Biura Karier i Erasmusa WSOWL.

Nasz zespół:

Kierownik Biura Karier i Erasmusa

mgr Anna ZAMIAR-ZIÓŁKOWSKA

tel. 71 765 87 02

e-mail: a.ziolkowska@wso.wroc.pl

cz.p.o. Kierownika Biura Karier i Erasmusa

mgr Tomasz GŁUSZCZAK

tel. 71 765 87 02

e-mail: t.gluszczak@wso.wroc.pl


Specjalista Biura Karier i Erasmusa

mgr Magdalena HRYNIEWICZ

tel. 71 765 87 02

e-mail: m.hryniewicz@wso.wroc.pl


Specjalista - Doradca Zawodowy

mgr Radosław NOŻEWSKI

tel. 71 765 87 02

e-mail: r.nozewski@wso.wroc.pl

 


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama