zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Karier Uniwersytet Przyrodniczy

50-369 Wrocław
ul. M. Skłodowskiej-Curie 42
tel. 71 320 10 26

http://www.up.wroc.pl/studenci/4064/biuro_karier.html

biuro.karier@up.wroc.pl


Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego jest wyodrębnione w ramach Samodzielnej Sekcji ds. Innowacji i Promocji Absolwentów.

W skład zadań Biura Karier wchodzą:

  • Pośredniczenie pomiędzy pracodawcami (z kraju i z zagranicy) a studentami i absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w wymienianiu informacji dotyczących ofert pracy, stażu, praktyk, organizowanych przez pracodawców konkursów itd.
  • Organizowanie targów pracy, prezentacji pojedynczych firm i innego rodzaju spotkań umożliwiających bezpośredni kontakt studentów i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i pracodawców.
  • Prowadzenie współpracy i wymiany informacji z uczelnianymi Biurami Karier (z kraju i regionu Dolnego Śląska), urzędami pracy, agencjami pośrednictwa pracy i innymi jednostkami działającymi w obszarze zatrudnienia.
  • Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od początku działalności współpracuje z biurami karier przy uczelniach dolnośląskich w ramach Dolnośląskiej Sieci Biur Karier. W ramach sieci wymieniane są informacje o ofertach pracy, praktyk, stażu, imprezach organizowanych przez poszczególne biura oraz przygotowywane są wspólne przedsięwzięcia.
  • Prowadzenie szkoleń, warsztatów i wykładów dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczących problematyki poruszania się po rynku pracy.
  • Prowadzenie indywidualnego doradztwa dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Przygotowywanie projektów o dofinansowanie zadań realizowanych przez Biuro Karier ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej.


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama