zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Karier Międzynarodowej Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

51-168 Wrocław
ul. Sołtysowicka 19 B
tel. +48713246842

http://www.kariera.mwsl.eu/

kariera@msl.com.pl


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została założona w 2001 roku we współpracy z ze środowiskiem edukacyjnym oraz samorządem województwa dolnośląskiego, a już w 2003 roku została uhonorowana nagrodą Premiera Rządu Francji za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny. W tym samym roku powstało Biuro Informacji i Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów - Biuro Karier.

Obowiązki BK są ściśle powiązane z ofertą edukacyjną MWSLiT, na którą składają się:

Kierunek Logistyka

 • studia I stopnia licencjackie na specjalnościach: Systemy logistyczne oraz Zarządzanie transportem,
 • studia I stopnia inżynierskie na specjalnościach: Utrzymanie systemów informacyjnych oraz Utrzymanie systemów transportu przemysłowego i magazynowania,
 • studia II stopnia magisterskie.

Kierunek Zarządzanie

 • studia I stopnia licencjackie na specjalnościach Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz Zarządzanie projektami.

MWSLiT oferuje także szeroki wachlarz studiów podyplomowych.

Wszyscy absolwenci (również studiów podyplomowych) otrzymują dwa dyplomy - polski i francuski.


Do zadań Biura Karier należy m.in.:

 • Organizacja doradztwa zawodowego i sposobów funkcjonowania na rynku pracy;
 • Organizacja spotkań i warsztatów;
 • Prowadzenie punktu informacyjnego;
 • Organizacja praktyk i staży, w tym między innymi w branży TSL;
 • Kierowanie studentów na programy wakacyjne i do pracy wolontariackiej;
 • Obsługa ofert pracy i udostępnianie informacji o pracodawcach;
 • Organizowanie targów pracy i prezentacji firm na uczelni;
 • Promowanie uczelni wśród współpracujących firm i instytucji publicznych;
 • Firm i instytucji, z którymi współpracują;
 • Informowanie o kursach uzupełniających programy studiów;
 • Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój rynku pracy.

Przewodnią myślą w funkcjonowaniu Biura Karier MWSLiT we Wrocławiu jest pomoc w realizacji pomysłów studentów naszej uczelni. Chcemy, żeby to oni inspirowali podejmowane działania i kreślili główne założenia naszej pracy.

Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu dołączyło w czerwcu - jako jedno z pierwszych - do sieci regionalnych organizatorów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Pomysłodawcą tego „pospolitego ruszenia" doradców z całej Polski jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. W ramach OTK w dniach 7,8 października 2009 w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu odbędą się warsztaty dla studentów, absolwentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tematyce związanej z planowaniem kariery a także spotkania z pracodawcami firm dolnośląskich i pracującymi absolwentami Uczelni.

Służymy naszą pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 oraz w te soboty, w które odbywają się zjazdy studentów studiów zaocznych. Można kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 071 324 68 42 lub pocztą elektroniczną na adres: kariera@msl.com.pl.






REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama