zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Karier Dolnośląska Szkoła Wyższa

53-609 Wrocław
ul. Wagonowa 9, pok. 1 i 3
tel. +487135827 68/24

http://biurokarier.dsw.edu.pl

biuro.karier@dsw.edu.pl


Nasze Biuro Karier powstało w marcu 2003 r. z inicjatywy władz uczelni, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskanym w ramach grantu Programu "Pierwsza Praca". Zespół Biura tworzą doświadczeni specjaliści z zakresu poradnictwa zawodowego, do których możecie zwrócić się z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi Waszego funkcjonowania na rynku pracy.

W ramach podejmowanych działań proponujemy:

PORADNICTWO INDYWIDUALNE:

• Określenie predyspozycji zawodowych
• Konsultacje przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, formularze osobowe)
• Reorientację zawodową i wskazanie możliwości dalszego kształcenia
• Konsultacje z doradcą zawodu oraz stworzenie indywidualnego planu działania ze specjalnie opracowanym portfolio

PORADNICTWO NA ODLEGŁOŚĆ (DISTANCE COUNSELLING):

Udzielanie porad edukacyjno - zawodowych drogą internetową. Zadając pytanie doradcy zawodu i wysyłając je na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl, otrzymacie fachową odpowiedź.

PORADNICTWO GRUPOWE (warsztaty):

  • Sekcja: ścieżka zawodowa
  • Sekcja: przedsiębiorczość
  • Sekcja: rozwój osobisty

POŚREDNICTWO PRACY:

• Pozyskiwanie ofert pracy, staży i praktyk (stała współpraca z pracodawcami)
• Kontakt z organizacjami wolontaryjnymi

 

Serdecznie zapraszamy!


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama