logo dlaStudenta.pltopInformator miejski
Wrocław

Jesteś tutaj:
 
Logo

INSTYTUT IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO
O firmie

Archiwum: Adela Karsznia-Karpowicz adela@grotowski-institute.art.pl
Dział Organizacji: Magdalena Mądra magda@grotowski-institute.art.pl
Dział Promocji: Natalia Mączyńska natalia@grotowski-institute.art.pl
Sesje warsztatowe: Justyna Rodzińska justyna@grotowski-institute.art.pl
Wydawnictwo: Monika Blige monika@grotowski-institute.art.pl

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu jest instytucją realizującą przedsięwzięcia artystyczne i  badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę artystyczną Jerzego Grotowskiego. Instytut powstał na bazie Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, istniejącego od 1989 roku i działającego w siedzibie Teatru Laboratorium na Rynku Starego Miasta we Wrocławiu oraz w Brzezince koło Oleśnicy. Zmiana nazwy i statutu, która nastąpiła 28 grudnia 2006 roku, wiąże się z modyfikacją, poszerzeniem i rozwinięciem działalności, która była realizowana przez Ośrodek. Instytut kontynuuje linię programową Ośrodka, a w jego działalności mocniejszy nacisk położony został na przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, promotorskim i wydawniczym.

Wymiar edukacyjny realizowany jest w poprzez sesje praktyczne, a także wykłady gościnne, prelekcje połączone z projekcjami filmowymi i spotkania poświęcone książkom. Praktyka prowadzona jest w ramach miesięcznego Atelier, kilkudniowych sesji warsztatowych oraz comiesięcznych jednodniowych spotkań warsztatowych. Wszystkie działania na polu edukacyjnym, zarówno praktyczne, jak i skupiające się na teorii i prezentacji zostały powiązane ze sobą. Dodatkowo wymiar ten manifestuje się podczas spotkań z młodzieżą licealną i studencką, takich jak „Matura Teatralna" (przegląd prac teatralnych licealistów z Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego) i „Wymiana Prac" ze studentami teatrologii z różnych ośrodków akademickich i artystami młodych grup niezależnych.

Aspekt promotorski polega na wieloaspektowym wspieraniu inicjatyw teatru niezależnego z Europy Środkowej i Wschodniej, ujmowanych w ramy długofalowych projektów. W latach 2007-2009 Instytut będzie promotorem projektów artystyczno-badawczych Majsterni Pisni (Lwów) i Teatru ZAR (Wrocław).

Działalność wydawnicza prowadzona jest w ramach dwóch programów: „Grotowski: problemy i zadania" oraz „Ścieżka teatru i kultury". Pierwszy nakierowany został na dokumentację i interpretację dokonań  twórczych Grotowskiego, a drugi - poświęcony poszukiwaniom kulturowym i teatralnym. Instytut podjął współpracę z walijskim Centre for Performance Research w ramach przedsięwzięcia „Polish Theatre: Tradition of Transformation", które uprzystępnić ma anglojęzycznym czytelnikom polską myśl teatralną i teatrologiczną.


Instytut Grotowskiego, przy wsparciu miasta Wrocławia, pełni rolę podstawowego partnera i koordynatora projektu Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards pod nazwą „Horyzonty". Instytut wspierać będzie projekt „Horyzonty", tworząc w Polsce miejsce spotkań z Workcenter. W latach 2007-2009 gościć będzie okresowo poszukiwania Workcenter prowadzone przez jego dyrektora artystycznego, Thomasa Richardsa. Działalność Workcenter podczas realizacji projektu „Horyzonty" obejmować będzie następujące formy: wewnętrzne badania, prezentacje dzieł performatywnych, konferencje, seminaria oraz spotkania robocze, Forum Wymiany, dokumentacja poszukiwań, rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu i biuletynu rozsyłanego pocztą elektroniczną.

W Instytucie mieści się Archiwum, do którego zadań należy:
• gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów dotyczących działalności Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, Drugiego Studia Wrocławskiego, Ośrodka Grotowskiego oraz Instytutu Grotowskiego;
• współpraca przy realizacjach przedsięwzięć prezentujących dokonania Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium takich jak publikacje i filmy dokumentalne, a także wystawy, pokazy i prelekcje w siedzibie i poza nią;
• realizowanie pokazów filmowych w ramach cyklu „Kino Teatralne";
• dokumentowanie bieżącej działalności Instytutu i opracowywanie kroniki tej działalności.

Oprócz tego Instytut organizuje otwarte przedsięwzięcia takie jak:
• gościnne prezentacje spektakli teatralnych i koncertów;
• krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria praktyczne i spotkania robocze;
• wystawy i ekspozycje.

Od marca 2007 Instytut jest wydawcą gazety teatralnej „Didaskalia" www.didaskalia.pl .

Zobacz również:

Informator miejski w mieście:

 
 

przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama