zmień miasto

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu - WSP, WrocławSTUDIUJ U NAS!

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego, obowiązuje kolejność zgłoszeń.


Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej powinni dokonać rejestracji online oraz wnieść opłatę rekrutacyjną, a następnie złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne w siedzibie Uczelni.


Wymagane dokumenty:

Studia pierwszego stopnia (licencjackie – 3 letnie) oraz jednolite magisterskie (5-letnie)

  • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury" lub odpis wykonany przez szkołę w przypadku „starej matury",
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury),
  • 1 zdjęcie w formacie 3,5 x 4,5cm,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
FB dlaMaturzysty.pl reklama