zmień miasto

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu - WSP, WrocławSTUDIUJ U NAS!

Nowy kierunek - Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – ze specjalnością Kryminologia i kryminalistyka, Detektywistyka oraz Zarządzanie kryzysowe – mają za zadanie przygotować studentów do pracy w służbach mundurowych na co dzień odpowiadających za przestrzeganie prawa, a także za zapewnianie ładu i bezpieczeństwa publicznego. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą mogli znaleźć zatrudnienie w Policji, Straży Granicznej, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biurze Ochrony Rządu czy w Straży Miejskiej. Z powodzeniem mogą się również ubiegać o pracę w strukturach administracji publicznej – zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym – a zwłaszcza w gminach, powiatach czy w wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego. Na stroniących od państwowych etatów czeka również szeroki rynek prywatnych podmiotów gospodarczych, dla których specjaliści od bezpieczeństwa wewnętrznego stanowią cenny nabytek, a często i podstawę działalności.

Program studiów w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne został stworzony w ten sposób, aby efektywnie łączyć ze sobą poszczególne dziedziny prawa, ekonomii i zarządzania z teoretyczną i praktyczną wiedzą na temat bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb. Wykładowcy prowadzący zajęcia na nowym kierunku to przede wszystkim wysokiej klasy specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa i obronności. Ich wieloletnie doświadczenie, m. in. z pracy w tzw. resortach siłowych, gwarantuje wysoki poziom przekazywanej przez nich wiedzy oraz nabywanych przez studentów umiejętności – często niezbędnych do zdobycia uznania w oczach pracodawcy.

Studia w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, mają na celu wszechstronne przygotowanie absolwentów, pod względem teoretycznym i praktycznym, do podjęcia pracy w służbach i formacjach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Nasi Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

- Policji

- Straży Miejskiej

- Biurze Ochrony Rządu

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

- Straży Granicznej

- służbie więziennej

- strukturach administracji publicznej – rządowej i samorządowej, zwłaszcza w gminnych, powiatowych i wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego

- publicznych i prywatnych podmiotach gospodarczych.

 
Treści programowe łączą ze sobą różne dziedziny prawa, ekonomii i zarządzania z przygotowaniem w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowania służb zajmujących się szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i obronności, mających doświadczenie w pracy w resortach odpowiedzialnych w Polsce  za bezpieczeństwo są gwarancją tego, że studia na tym kierunku będą interesujące i praktyczne.

W roku akademickim 2017/2018 Wyższa Szkoła Prawa dostosowując się do wymogów rynku pracy proponuje trzy specjalności:

- Kryminologia i kryminalistyka

- Detektywistyka

- Zarządzanie kryzysowe

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama