zmień miasto

Wyższa Szkoła Fizjoterapii - WSF, Wrocław

O Uczelni

Jeżeli interesujesz się zdrowiem, fizjoterapią, rehabilitacją lub kosmetyką i estetyką rozpocznij STUDIA z nami!

trwa REKRUTACJA 2013/2014  na STUDIA LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE


FIZJOTERAPIA

studia I lub II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym


KOSMETOLOGIA

studia I lub II stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym


Wymagane dokumenty:

  • podanie i życiorys;
  • świadectwo dojrzałości (oryginał) i kserokopia dowodu osobistego
  • w przypadku studiów magisterskich wymagany dyplom licencjata z kierunku kosmetologii i odpowiednio fizjoterapii (w zależności od wybranego kierunku) wraz z suplementem

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych
  • 3 zdjęcia i podpisana ich wersja elektroniczna na nośniku CD
  • wypełniona ankieta i formularz zgłoszeniowy zamieszczone na stronie internetowej Uczelni
  • dowód wpłaty za opłatę wpisową

rozpoczęcie roku akademickiego PAŹDZIERNIK 2013 !!!
FB dlaMaturzysty.pl reklama