zmień miasto

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "HORYZONT" - WWSIS, WrocławUCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM !

Stypendia

1. Stypendium socjalne - może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej.


Stypendium socjalne przyznawane jest na okres do 10 miesięcy w danym roku akademickim. Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie dochodu za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku. W tym roku akademickim dochód ten nie może przekroczyć 1043,90 zł netto na osobę w rodzinie. Stypendium dostępne jest dla wszystkich studentów, niezależnie od trybu studiów (stacjonarne lub niestacjonarne). Zasady obliczania stypendium socjalnego są jednakowe dla studentów wszystkich lat studiów. Stypendium socjalne uzależnione jest od średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. Stypendia matematyczne


Celem Stypendium Matematycznego Wrocławia jest popularyzacja nauki przedmiotów ścisłych wśród uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych.

3. Stypendia Fundowane

Podmioty gospodarcze mają możliwość wspierania danego studenta poprzez podpisanie umowy o przeniesienie płatności. Dzięki temu zyskują one profesjonalną kadrę już na etapie jej kształcenia, a studenci podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Poprzez specjalną konstrukcję prawną - umowę o przeniesienie płatności - firmy obniżają realne koszty poniesione na rzecz pracownika. Z tej propozycji co roku korzysta solidarnie kilkaset podmiotów gospodarczych i instytucji, a także studenci będący beneficjentami tych umów.

4. Kredyty studenckie

Kredyty studenckie są jedną z możliwości finansowania nauki na studiach wyższych. Udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa.

5. Ulgi

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej ma status uczelni niepaństwowej zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym studentom przysługują uprawnienia do:

  • ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej i kolejowej,
  • bezpłatnych świadczeń społecznej służby zdrowia.


Szczegóły na naszej stronie i w dziekanacie.

 

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama