Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "HORYZONT" - WWSIS, Wrocław

UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM !
Adres: ul. ks. Marcina Lutra 4 , 54-239 Wrocław

Program Erasmus+

Program Erasmus+

 

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej począwszy od 2008 roku uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i nauczycieli akademickich LLP - Erasmus (Erasmus Lifelong Learning Programme, inaczej Erasmus "Uczenie się przez całe życie"), obecnie Erasmus+.

Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. 

W programie Erasmus można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów do zagranicznej uczelni współpracującej z uczelnią macierzystą:

  • wyjazd na część studiów
  • wyjazd na praktykę.

Erasmus wspiera studentów, którzy nie boją się podejmować ryzyka i lubią zdobywać nową wiedzę w oryginalny sposób, czyli podróżując! 

Podejmowanie inicjatywy i korzystanie z programów stypendialnych takich jak Erasmus+ podnosi twoje kwalifikacje oraz wzbogaca CV. Już dziś kiedy pracodawca ma do wyboru studenta otwartego na nowe wyzwania, który studiował lub odbył staż w instytucji zagranicznej od razu zrezygnuje z osoby, która takiej inicjatywy nie podjęła w trakcie trwania studiów.

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście