Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr, Wrocław

Nauki przyrodnicze to kierunki przyszłości!
Adres: ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

UPWr we Wrocławiu jest uczelnią o profilu przyrodniczo-technicznym. Kształci studentów i prowadzi badania w dziedzinach nauk rolniczych, biologicznych i weterynaryjnych, a także technicznych, ochrony i kształtowania środowiska oraz nauk o żywności. Oferuje szeroki wybór kierunków studiów i specjalności, a w kształceniu znaczący udział mają praktyki, w tym zagraniczne. Dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i socjalnym oraz umożliwia odbywanie części studiów za granicą w ramach umów z partnerami zagranicznymi. Trzy wydziały uzyskały status KNOW w dziedzinie nauk rolniczych.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście