zmień miasto

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr, WrocławNauki przyrodnicze to kierunki przyszłości!

Wydziały - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

WYDZIAŁY NA UCZELNI: Jednolite magisterskieI stopieńI stopień (inż.)II stopień
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności            v        v        v     
  » Biotechnologia                     v        v     
  » Technologia i organizacja gastronomii                     v              
  » Technologia żywności i żywienie człowieka                     v        v     
  » Żywienie człowieka i dietetyka            v                 v     
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji                     v   v    v   v 
  » Architektura krajobrazu                     v        v     
  » Budownictwo                     v   v    v     
  » Geodezja i kartografia                     v            v 
  » Gospodarka przestrzenna                     v        v     
  » Inżynieria bezpieczeństwa                     v        v     
  » Inżynieria i gospodarka wodna                     v        v     
  » Inżynieria środowiska                     v        v     
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej   v                                
  » Weterynaria   v                                
  Wydział Przyrodniczo-Technologiczny            v        v   v    v   v 
  » Agrobiznes                     v        v     
  » Biotechnologia stosowana roślin                     v        v     
  » Ekonomia            v                       
  » Medycyna roślin                     v        v     
  » Ochrona środowiska                     v        v     
  » Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami                     v        v     
  » Ogrodnictwo                     v        v     
  » Rolnictwo                         v        v 
  » Technika rolnicza i leśna                     v        v     
  » Zarządzanie i inżynieria produkcji                     v        v     
  » Zarządzanie jakością i analiza żywności                     v        v     
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt            v        v        v     
  » Bezpieczeństwo żywności                     v              
  » Bioinformatyka            v                 v     
  » Biologia            v                 v     
  » Biologia człowieka            v                 v     
  » Zootechnika                     v        v     
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama