zmień miasto

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr, WrocławNauki przyrodnicze to kierunki przyszłości!

Stypendia

Stypendium socjalne

Student może się ubiegać o pomoc materialną w formie:

– stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, jeżeli codzienny dojazd z jego miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

– stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

Stypendium socjalne przysługuje już przy dochodzie netto 850 zł na osobę w rodzinie studenta – wynosi ono wówczas 350 zł miesięcznie.

Miesięczny dochód

netto na jedną osobę

w rodzinie studenta

Wysokość

Stypendium socjalnego

Zwiększenie stypendium socjalnego

 

do 600,00 zł

530 zł

310 zł

601,00 zł – 700,00 zł

470 zł

270 zł

701,00 zł – 800,00 zł

420 zł

240 zł

801,00 zł – 850,00 zł

350 zł

200 zł

 

W roku ubiegłym stypendia socjalne pobierało 1869 osób, w tym 175 studentów studiów niestacjonarnych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Studenci niepełnosprawni mogą starać się o stypendium specjalne.

Stopień niepełnosprawności

Dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie studenta

do 600 zł

601 zł - 700 zł

701 zł - 800 zł

801 zł - 850 zł

pow. 850 zł

Lekki

300 zł

260 zł

240 zł

220 zł

200 zł

Umiarkowany

340 zł

300 zł

280 zł

260 zł

240 zł

Znaczny

460 zł

410 zł

380 zł

360 zł

340 zł

 

Najwyższa stawka tego stypendium przy dochodzie netto do 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie studenta wynosi 460 zł (dla osoby niepełnosprawnej przy znacznym upośledzeniu).

Stypendium rektora

Stypendium rektora przyznawane jest po I roku studiów najlepszym studentom (do 10% każdego ogólnej liczby studentów na danym kierunku studiów wg stanu na 15 października). W roku 2013/2014 wynosiło ono 860 zł miesięcznie.

W roku ubiegłym stypendium rektora pobierało 725 osób, w tym 46 studentów studiów niestacjonarnych.

Student, którego dochód netto w rodzinie nie przekracza 600 zł na osobę, który ponadto ukończył pierwszy rok studiów i znalazł się wśród 10 proc. najlepszych studentów na roku, a dodatkowo jest spoza Wrocławia, może otrzymać łącznie 1700 zł miesięcznie.

Stypendia MNiSW

Za osiągniecia w nauce lub sporcie student może dodatkowo otrzymać stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ubiegłym roku akademickim wynosiło ono 1400 zł miesięcznie.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama