zmień miasto

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr, WrocławNauki przyrodnicze to kierunki przyszłości!

O Uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy łączy ponad 60-letnią tradycję z nowoczesnością. To dziś jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce, lider działań innowacyjnych i projakościowych. Studentom gwarantuje nie tylko intelektualną przygodę i rozwój pozanaukowych pasji, ale zapewnia także solidne wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy. O wielu absolwentów wrocławskiej uczelni przyrodniczej zabiegają pracodawcy.
Uniwersytet Przyrodniczy to naturalny wybór dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych i technicznych, wrażliwych na piękno przyrody i czystość środowiska, osób, które potrafią łączyć uzdolnienia techniczne z artystycznymi i wrażliwością ekologiczną oraz chcą w przyszłości kształtować środowisko, rozwijać energie odnawialne, a także odpowiadać za jakość żywności i racjonalne żywienie. Studia oferowane przez Uniwersytet Przyrodniczy to kierunki przyszłości. Co roku mury uczelni opuszcza około 2,5 tysiąca absolwentów.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oferuje:
• duży wybór kierunków studiów i specjalności, w tym roku jest do wyboru 28 kierunków stacjonarnych, w tym dwa w języku angielskim, sześć specjalności na studiach pierwszego stopnia i 38 na studiach drugiego stopnia, w tym 3 angielskojęzyczne
• znaczący udział praktyk podczas studiów, w tym praktyk zagranicznych
• włączenie do programu zajęć dydaktycznych przedmiotów, w ramach których studenci spotykają się na wykładach z przedstawicielami branż przemysłowych powiązanych z danym kierunkiem studiów
• nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria
• obiekty sportowe z krytą pływalnią
• możliwość odbywania części studiów za granicą w ramach 90 umów partnerskich z uczelniami zagranicznymi
• wysoki standard domów studenckich, które studenci oceniają jako jedne z najlepszych w Polsce, niskie opłaty za miejsce w akademiku
• wysokie stawki stypendiów,
• możliwość rozwijania naukowych pasji w kołach naukowych; działa 45 kół studenckich naukowych i stale powstają nowe
• okazję do realizowania pozanaukowych zainteresowań w grupach twórczych,

Ponadto uczelnia:
• zapewnia zaplecze socjalne na wysokim poziomie i pomoc materialną,
• kształci liderów lokalnych środowisk,
• pomaga absolwentom na rynku pracy poprzez prężnie działające Biuro Karier, które prowadzi bazę pracodawców z branż związanych z kierunkami studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
• wspiera i aktywizuje studentów niepełnosprawnych poprzez organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, a także ofertę dodatkowych zajęć: kursów komputerowych oraz specjalistycznych,
• pomaga w organizowaniu, prowadzeniu i promocji działalności gospodarczej młodym przedsiębiorcom rekrutującym się spośród studentów i absolwentów poprzez działający na uczelni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
• pomaga studentom z problemami; na uczelni działa poradnia psychologiczna, w której można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, pedagoga, psychoterapeuty, coacha, doradcy zawodu, tutora akademickiego i doradcy rodzinnego.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama