zmień miasto

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr, WrocławNauki przyrodnicze to kierunki przyszłości!

Koła naukowe

Koła naukowe, czyli propozycja dla entuzjastów

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w studenckim ruchu naukowym zaangażowanych jest ponad 900 osób, na wydziałach działa łącznie 45 kół naukowych.

  • na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt – 12
  • na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – 10
  • na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej – 1
  • na Wydziale Nauk o Żywności – 8
  • na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym – 14

Wprawdzie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej działa tylko jedno koło, SKN Medyków Weterynaryjnych „Chiron”, w corocznej klasyfikacji komisji oceniającej działalność studenckich kół naukowych, jest najlepiej oceniane, uzyskując pierwsze miejsce. Aktywność studentów działających w kołach naukowych jest różnorodna i wciąż powstają nowe koła. Ostatnio na Wydziale Nauk o Żywności powstały: SKN „Q Jakości Żywności”, SKN Technologów Gastronomii „Zmiksowani”, SKN Kuchni Molekularnej. Na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym utworzono: SKN Botaników i Ekologów „Moroszka” oraz SKN Marketingu Wielopoziomowego „Zwycięzcy”. Działalność wznowiło, zmieniając nazwę z SKN Ogólnej Uprawy Roli i Roślin na SKN Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni „Kłosek”.

Studenci działający w kołach naukowych organizują konferencje, uczestniczą w obozach naukowych, gdzie prowadzą badania, biorą udział w krajowych i międzynarodowych sympozjach, zdobywając tam nagrody i wyróżnienia. W ubiegłym tygodniu prestiżową nagrodę, przyznaną przez MNiSW, otrzymało SKN Medyków Weterynaryjnych „Chiron”. Najważniejszą imprezą o charakterze naukowym organizowaną przez studenckie koła naukowe na uczelni jest doroczna Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Sejmik SKN), którego 31. edycja odbyła się w maju tego roku z udziałem ponad 600 osób. Konferencja ta okazała się najlepsza w Polsce – uzyskała pierwsze miejsce w Konkursie Ogólnopolskim StRuNa, w kategorii „Najlepsza konferencja roku”. SKN Geoinformatyki od lat organizuje doroczny Dzień Informacji Geograficznej GIS Day; w ostatniej imprezie wzięło udział ponad 450 uczestników.

Najważniejszym kryterium oceny studenckich kół są badania naukowe prowadzone przez studentów zarówno w trakcie roku akademickiego, jak i podczas obozów naukowych. Wyniki tych badań są opracowywane, powstają ciekawe prace, które prezentowane są na konferencjach naukowych,  zarówno na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, jak i w innych ośrodkach akademickich krajowych i zagranicznych.

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama