zmień miasto

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr, WrocławNauki przyrodnicze to kierunki przyszłości!

Koła naukowe

Koła naukowe, czyli propozycja dla entuzjastów

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w studenckim ruchu naukowym zaangażowanych jest ponad 900 osób, na wydziałach działa łącznie 45 kół naukowych.

  • na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt – 14
  • na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – 7
  • na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej – 4
  • na Wydziale Nauk o Żywności – 9
  • na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym – 11

Aktywność studentów działających w kołach naukowych jest różnorodna i wciąż powstają nowe koła. Studenci działający w kołach naukowych organizują konferencje, uczestniczą w obozach naukowych, gdzie prowadzą badania, biorą udział w krajowych i międzynarodowych sympozjach, zdobywając tam nagrody i wyróżnienia. Najważniejszą imprezą o charakterze naukowym organizowaną przez studenckie koła naukowe na uczelni jest doroczna Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Sejmik SKN), którego 31. edycja odbyła się w maju 2017 roku z udziałem ponad 600 osób. Konferencja ta okazała się najlepsza w Polsce – uzyskała pierwsze miejsce wKonkursie Ogólnopolskim StRuNa, w kategorii „Najlepsza konferencja roku”. SKN Geoinformatyki od lat organizuje doroczny Dzień Informacji Geograficznej GIS Day; w ostatniej imprezie wzięło udział ponad 450 uczestników. Najważniejszym kryterium oceny studenckich kół są badania naukowe prowadzone przez studentów zarówno w trakcie roku akademickiego, jak i podczas obozów naukowych. Wyniki tych badań są opracowywane, powstają ciekawe prace, które prezentowane są na konferencjach naukowych, zarówno na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, jak i w innych ośrodkach akademickich krajowych i zagranicznych.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama