zmień miasto

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr, WrocławNauki przyrodnicze to kierunki przyszłości!

Grupy twórcze

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu daje studentom wyjątkowe szanse rozwoju twórczych zainteresowań w wielu różnych dziedzinach oferując udział w działających na uczelni grupach twórczych.

Akademicki Zespól Pieśni i Tańca „Jedliniok” tańczy i śpiewa od prawie 40 lat. Twórcami i konsultantami programu zespołu są najwybitniejsi polscy regionaliści. W swoim repertuarze ma tańce narodowe – poloneza, mazura i krakowiaka oraz tańce i pieśni regionalne: dolnośląskie, górnośląskie, opolsko-raciborskie, zagłębiowskie, sądeckie, opoczyńskie, cieszyńskie, górali śląskich i żywieckich.

W swojej prawie 40-letniej działalności koncertował ponad 3 tys. razy w kraju i za granicą. Był zapraszany do Algierii, Argentyny, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Chin, Chorwacji, Chile, Czech, Egiptu, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indonezji, Irlandii, Izraela, krajów byłej Jugosławii, Kanady, Korei, Luksemburga, Malezji, Maroka, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Singapuru, USA, Włoch, na Tajwan i na Węgry. W roku ubiegłym wyjeżdżał pięciokrotnie na międzynarodowe festiwale w Iraku, Turcji, Czechach i na Ukrainie oraz odbył tournée w Kanadzie.

Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu kierowany jest przez wybitnego dyrygenta prof. Alana Urbanka, który w swoim dorobku ma kilkaset koncertów oratoryjnych, symfonicznych, kameralnych, spektakli operowych i operetkowych. Chór śpiewa podczas uroczystości uczelnianych i wydziałowych: inauguracji roku akademickiego, święta uczelni, Dnia Aktywności Studenckiej i Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej oraz wieczoru kolęd.

Głównym zadaniem Akademickiego Klubu Tańca Towarzyskiego „Menada” jest podnoszenie umiejętności tanecznych jego członków –zdobywanie wiedzy i praca nad techniką tańców standardowych, latynoamerykańskich oraz latynoskich. W ramach klubu działają dwie sekcje: sekcja tańców towarzyskich i sekcja salsy.

Klub Teatralno-Filmowy „Na Grunwaldzkim”prowadzi warsztaty teatralne dla początkujących i zaawansowanych oraz współpracuje z Teatrem Polskim i Wrocławskim Teatrem Pantomimy, a ostatnio podjął współpracę z Teatrem „Ej Aj”. Klub organizuje spotkania z artystami (aktorami, reżyserami, autorami sztuk teatralnych), wyjazdy na festiwale teatralne i filmowe i umożliwia obejrzenie ciekawych spektakli. Przygotowuje też własne przedstawienia i organizuje warsztaty z technik teatralnych oraz coroczny obóz integracyjny połączony z pracą warsztatową.

Uczelniany klub „Katakumby” organizuje imprezy studenckie: otrzęsiny, półmetki, studniówki, spotkania wydziałów i grup studenckich, a także pomaga w organizacji Juwenaliów i Agrariów. Przy klubie działają zespoły muzyczne: ZIMOWY, ALTAR i Kabaret Studencki DRĄGAL, obecny od 10 lat na scenach studenckich. Klub wyposażony jest w karaoke oraz sprzęt audiowizualny przystosowany do prezentacji na dużym ekranie. Do dyspozycji studentów są dwie sale z bilardem, dartem i piłkarzykami.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama