zmień miasto

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr, WrocławNauki przyrodnicze to kierunki przyszłości!

Absolwenci

Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2,5 tysiąca absolwentów.

Są oni:

  • cenionymi specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy
  • stają się liderami lokalnych środowisk
  • zostają wójtami, burmistrzami, członkami zarządów, radnymi
  • odnoszą sukcesy jako właściciele firm
  • obejmują eksponowane stanowiska
  • robią karierę w biznesie, finansach, polityce


Niektórzy znani absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

Zofia Wysocka-Puchała – absolwentkageodezji i kartografii, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego,

Dr Leszek Jarosz – absolwent zootechniki na Wydziale Biologii i Hodowli, Zwierząt prezes DeLaval Sp. z o.o.,

Janusz Związek – absolwent weterynarii, Główny Lekarz Weterynarii,

Jarosław Żyrek – absolwent technologii żywności i żywienia człowieka, dyrektor ds. produkcji Browaru Żywiec,

Prof. Janusz Pawęska  –  absolwent weterynarii, dyrektor Instytutu Chorób Tropikalnych w RPA, ekspert ONZ

Prof. Roman Galas  – kierownik Katedry Nawigacji Precyzyjnej i Pozycjonowania Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Technicznego w Berlinie,

Prof. Zygmunt Pejsak – absolwent weterynarii z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach – członek rzeczywisty PAN,

Edward Targosz  – prezes zarządu spółki Autostrada Eksploatacja SA, absolwent Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego,

Cezary Przybylski – absolwent zootechniki na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, marszałek województwa dolnośląskiego.

W aktywnym poruszaniu się po rynku pracy pomaga absolwentom uczelniane Biuro Karier, które udostępnia studentom, absolwentom i doktorantom oferty pracy, staży i praktyk, a także prowadzi szkolenia i warsztaty oraz monitoruje losy absolwentów.

Na tablicy informacyjnej Biuro Karier zamieszcza ogłoszenia, informacje oraz materiały reklamowe firm, z którymi nawiązano współpracę. Organizowane też są  prezentacje firm na terenie uczelni.  Biuro Karier zapewnia salę, promocję spotkania oraz zapisy uczestników.

Spotkania tego typu cieszą się zainteresowaniem wśród studentów i doktorantów.  

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mogą też skorzystać z indywidulanych spotkań z doradcą, który pomaga:

  • efektywnie poszukiwać pracy
  • poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne
  • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
  • poznać swoje predyspozycje i zainteresowania
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama