zmień miasto

Papieski Wydział Teologiczny - PWT, WrocławZrozum abyś uwierzył, uwierz abyś zrozumiał

O uczelni

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, który świętował w 2002 r. trzechsetlecie swego istnienia, posiada trzy główne odniesienia historyczne. Najstarsze z nich sięga średniowiecza i jest związane ze szkołą katedralną we Wrocławiu oraz z innymi szkołami parafialnymi i klasztornymi funkcjonującymi w większych miastach Dolnego Śląska. Drugie historyczne odniesienie Wydziału Teologicznego wiąże się z tradycją zorganizowanej już formacji teologicznej, kiedy to w roku 1565 powołano we Wrocławiu Seminarium Duchowne. Trzecie odniesienie historyczne ma związek z powołaniem we Wrocławiu w 1702 r. Akademii Leopoldyńskiej, którą przekształcono w 1811 r. w Uniwersytet Wrocławski. Teologia znalazła się od początku w strukturach tychże uczelni, a Wydział Teologiczny przez 253 lata był wiodącym wydziałem „celeberrimae Universitatis Wratislaviensis. Sytuacja zmieniła się dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy to akademicka teologia nie mogąc pozostać w strukturze odrodzonego Uniwersytetu, znalazła swoje schronienie najpierw w murach Wyższego Seminarium Duchownego, a potem w Papieskim Wydziale (Fakultecie) Teologicznym we Wrocławiu.

 

 

FB dlaMaturzysty.pl reklama