zmień miasto

Papieski Wydział Teologiczny - PWT, WrocławZrozum abyś uwierzył, uwierz abyś zrozumiał

Dodatkowa oferta

Poza jednolitymi studiami magisterskimi z teologii i dwustopniowymi studiami z filozofii Papieski Wydział Teologiczny proponuje również studia doktoranckie z zakresu teologii oraz liczne studia podyplomowe, wśród których sporym zainteresowaniem cieszą się m.in. studia z dziennikarstwa. Tym, którzy są zainteresowani dodatkową nauką języków obcych pomocą służy Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych. W niewielkich grupach i komfortowych warunkach można poznać języki: angielski, niemiecki, włoski, francuski i hiszpański, a także hebrajski, grecki, łacinę i aramejski. Uczelnia jest ponadto organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń o charakterze naukowym (wykłady, sesje, konferencje) i kulturalnym (Wieczory Tumskie, koncerty ewangelizacyjne, okazjonalne spotkania wrocławskich środowisk), odbywających się w doskonale do tego przygotowanej auli PWT.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama