Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu - KPSS, Wrocław

Pewny zawód i perspektywa atrakcyjnej pracy.
Adres: ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław

Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu

Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu jest szkołą publiczną. KPSS znajduje się na III i IV piętrze budynku przy ul. Trzebnickiej 42. Kształcenie w zawodzie - PRACOWNIK SOCJALNY odbywa się w formie akademickiej w systemie dziennym – bezpłatnie i zaocznym – odpłatnie. Po trzech latach nauki możesz otrzymać dyplom zawodowy uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Istotnym elementem kształcenia w Kolegium są praktyki zawodowe. Gwarantujemy spełnienie standardów kształcenia wymaganych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście