zmień miasto

Dolnośląska Szkoła Wyższa - DSW, WrocławMiejsce dla Ciebie, gdzie wiedza inspiruje...

Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia, podyplomowe

Jeśli jesteś zainteresowany studiowaniem na naszej Uczelni pamiętaj, że rekrutacja na wybrany kierunki specjalność odbywa się dwuetapowo.

Etap I - Zapisz się w serwisie "Internetowa Rejestracja Kandydatów" - www.rekrutacja.dsw.edu.pl

Zaloguj się na stronie: www.rekrutacja.dsw.edu.pl, czyli utwórz swoje konto 
w serwisie: „Internetowa Rejestracja Kandydatów”, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem. Hasło zapamiętaj lub zapisz, ponieważ tylko zainteresowana osoba ma wejście na utworzone konto. Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku i specjalności studiów I, II stopnia lub studiów podyplomowych i zaakceptuj wybór, potwierdzając odpowiednim przyciskiem. Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać wszelkich zmian oraz korekt osobiście.

Etap II - Złóż dokumenty do Centrum Rekrutacyjnego DSW

Po wydrukowaniu podania i umowy (wypełnionych w „Internetowej Rejestracji Kandydatów”) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wraz z wymaganymi dokumentami (patrz poniżej) do:

 • Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu (jeżeli chcesz studiować w DSW we Wrocławiu) lub
 • Punktu Rekrutacyjnego w Kłodzku (jeżeli chcesz podjąć studia na Wydziale Zamiejscowym w Kłodzku).Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

 1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
 3. fotografia cyfrowa i 3 tradycyjne*,
 4. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Studia II stopnia

 1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących  się „nową maturą”,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
 4. fotografia cyfrowa i 3 tradycyjne*,
 5. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Studia podyplomowe

 1. kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
 2. 2 fotografie o rozmiarze 30x42 mm,
 3. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

* Wymagania:

 • zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, lewy półprofil, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (podobnie jak do dowodu osobistego), zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografie można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD); 
 • zdjęcie tradycyjne – 3 fotografie w formie tradycyjnej o rozmiarze 30x42 mm, podpisane na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.
FB dlaMaturzysty.pl reklama