Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław

Adres: ul. Czajkowskiego 109, Wrocław
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest wojskową, publiczną uczelnią akademicką, która posiada osobowość prawną i jest nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akademia kształci studentów na studiach wojskowych oraz cywilnych, a także nadaje stopnie naukowe doktora. Ponadto Akademia jest jednostką wojskową w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje zadania związane z obronnością.

Wiadomości ze szkoły

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Akademii Wojsk Lądowych podsumowuje 2020 rok

Nowe możliwości w WSOWL Wrocław

Wraz z otwarciem się Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na kierunki cywilne, przed studentami otworzyły się nowe możliwości.


Jak kształcić kandydatów na oficerów? Wrocław

Celem konferencji jest określenie oczekiwań w obszarach kompetencji zawodowych oficerów jako efektu kształcenia.


Wrocławskie uczelnie wspólnie zainaugurowały rok Wrocław

We wtorek w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się inauguracja roku akademickiego 2013/2014, w której uczestniczyło 9 publicznych uczelni z Wrocławia.

Galeria zdjęć: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Facebook - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście