Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław

Adres: ul. Czajkowskiego 109, Wrocław
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest wojskową, publiczną uczelnią akademicką, która posiada osobowość prawną i jest nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akademia kształci studentów na studiach wojskowych oraz cywilnych, a także nadaje stopnie naukowe doktora. Ponadto Akademia jest jednostką wojskową w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje zadania związane z obronnością.

Wiadomości ze szkoły

Zażegnać Kryzys - cykliczne ćwiczenia w AWL

KRYZYS-21, czyli ćwiczenia w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Zobacz, co wydarzyło się podczas ćwiczeń w AWL.


Podchorążowie AWL z Naukowego Koła Łączności i Elektroniki testują najnowsze sprzęty

Test najnowszych radiostacji przenośnych przez członków Klubu Naukowego z AWL.


Rekrutacja podchorążych AWL na studia w Stanach Zjednoczonych

Podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych po raz kolejny zagoszczą w amerykańskich uczelniach wojskowych.

Galeria zdjęć: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Facebook - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście