zmień miasto

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr, Wrocław

Kierunek: Inżynieria środowiska

Wydział: Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
SPECJALNOŚCI: I stopieńII stopień  
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE          
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
» gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii            v                 
» inżynieria bezpieczeństwa   v                          
» inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej            v                 
» inżynieria kształtowania i ochrony środowiska            v                 
» inżynieria sanitarna, wodna i melioracyjna                v             
» inżynieria wodna            v                 
» technika sanitarna            v                 

Inżynieria środowiska w innych szkołach

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama