zmień miasto

Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Wrocławski wspólnie otwierają kierunek

Chemia i toksykologia sądowa to nowe, trzyletnie. interdyscyplinarne studia stacjonarne pierwszego stopnia, realizowane wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie - Uniwersytet Wrocławski (UWr) i Uniwersytet Medyczny (UM).

Zajęcia kierunkowe będą się odbywać na Wydziale Chemii UWr i Wydziale Lekarskim UM. Jest to pierwszy w Polsce kierunek, kształcący przyszłych specjalistów z zakresu chemii i toksykologii sądowej – poinformował PAP w przesłanym komunikacie dr hab. Lucjan Jerzykiewicz z Wydziału Chemii UWr.

Jak informuje na swojej stronie internetowej UWr, podczas studiów studenci uzyskają nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się w rozszerzonym zakresie z metodami i procedurami analitycznymi, stosowanymi w chemii sądowej, poznają także wybrane elementy medycyny i toksykologii sądowej.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i twórczych absolwentów z tytułem licencjata z chemii, wykorzystujących różne metody chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych.

- Absolwenci naszego kierunku mają szansę znaleźć zatrudnienie w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, diagnostycznych i naukowych o różnym profilu, w zakładach medycyny sądowej i instytucjach wydających opinie z zakresu chemii i toksykologii oraz w laboratoriach kryminalistycznych policji i innych służb mundurowych. Będą przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz – czytamy w komunikacie.

W trakcie nowych studiów studenci będą mogli zdobyć wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, analitycznej, fizycznej, organicznej, a także z biochemii klinicznej i immunochemii. W trakcie zajęć z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, toksykologii klinicznej i sądowej, podstaw prawoznawstwa oraz kryminalistyki i nauk sądowych będą mogli rozwijać i pogłębiać wiedzę z toksykologii i medycyny sądowej.

Dr Jerzykiewicz zapowiada, że w programie studiów zaplanowano wiele przedmiotów fakultatywnych, które studenci będą mogli wybrać w zależności od swoich zainteresowań, m.in. chemię katastrof, zarządzanie chemikaliami, ocenę i kontrolę wyników pomiarów analitycznych, chemometrię w analityce chemicznej, biomateriały, oraz analizę środków dopingujących.

Ważnym elementem programu tych studiów jest duży udział zajęć laboratoryjnych, w czasie których studenci nauczą się posługiwać specjalistyczną aparaturą naukową oraz zapoznają się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi i biologicznymi od momentu ich pobrania, przez proces przygotowania i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu – informuje na swojej stronie UWr.

Więcej informacji dotyczących programu studiów i zasad rekrutacji można znaleźć na stronach: http://stud.chem.uni.wroc.pl  i https://www.facebook.com/WydzialChemiiUWr

PAP – Nauka w Polsce

Ciekawe artykuły
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama