zmień miasto

Rekrutacja - Akademia Ekonomiczna

Rekrutacja na studia I stopnia w roku 2007/2008


O przyjęcie na pierwszy rok studiów mogą się ubiegać kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na danym wydziale.

  • Na Wydziale Zarządzania i Informatyki podstawą kwalifikacji jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki i języka obcego nowożytnego.
  • Na Wydziałach Nauk Ekonomicznych oraz Gospodarki Regionalnej i Turystyki (w Jeleniej Górze) podstawą kwalifikacji jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego oraz do wyboru z matematyki lub historii lub geografii.
  • Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym podstawą kwalifikacji jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego oraz do wyboru z matematyki lub chemii lub fizyki lub biologii.

Maksymalna ilość punktów rekutacyjnych, jaką można otrzymać z jednego przedmiotu wynosi 100.

Sposób przeliczania ocen maturalnych na punkty rekrutacyjne

"Nowa" matura - część zewnętrzna (pisemna) egzaminu

Poziom podstawowy

Punkty kwalifikacyjne

Poziom rozszerzony

Punkty kwalifikacyjne

100%
70%
40%
30% minimum

40
28
16
12

100%
70
50%
30%
20%
0%

60
42
30
18
12
0

  • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym pisemnym wybrali poziom rozszerzony, będzie brana pod uwagę podczas rekrutacji również ocena z poziomu podstawowego, wyliczona wg przelicznika ogłoszonego przez MENiS i umieszczona świadectwie dojrzałości.

"Stara" matura

Ocena

Punkty kwalifikacyje

celująca
bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca

100
80
55
30
12

 

  • W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na maturze przedmiotu wymaganego w procesie rekrutacji na dany wydział pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej ("nowa" matura) lub ze świadectwa dojrzałości ("stara" matura). Oceny są przeliczane na punkty rekrutacyjne według tabeli dotyczącej "starej" matury i mnożone przez 0,4.
  • Stosuje się preferencyjny przelicznik wyników uzyskanych przez absolwentów klas dwujęzycznych ("waga" 1,2) .

Matura międzynarodowa

Poziom

Punkty kwalifikacyjne SL

Punkty kwalifikacyjne HL

7 excelent
6 very good
5 good
4 satisfactory
3 mediocre
2 poor (minimum)

40
35
30
24
18
12

100
85
70
55
40
30


Sieroty i osoby o wysokim stopniu niepełnosprawności, decyzją Komisji Rekrutacyjnej, mogą otrzymać dodatkowe punkty - nie więcej niż 40 p.

Źródło: http://www.ae.wroc.pl/

 

Ciekawe artykuły
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama