zmień miasto

Nowy kierunek na Uniwersytecie Ekonomicznym

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu otwiera nowy kierunek na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Od roku akademickiego 2015/2016 studia na kierunku Logistyka uruchomione zostają zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Celem kształcenia na kierunku Logistyka na studiach pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim jest:
- kształcenie wysokokwalifikowanych kadr organizujących i realizujących operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych,
- dostosowanie umiejętności ogólnych i szczegółowych studentów do zmiennych potrzeb rynku.

Program kierunku Logistyka ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, jak i handlowo-usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Absolwenci rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, formułowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego. Pozwolą także usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej jako:
- specjalista ds. logistyki we wszystkich właściwych obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych;
- kierownik, pracownik działu przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania);
- pracownik centrum logistycznego, nowoczesnego magazynu.

Program kierunku eksponuje interdyscyplinarny charakter wiedzy w obszarze logistyki.

Oferta specjalności na I stopniu studiów kierunku Logistyka:
- logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
- logistyka w handlu i usługach.

www.ue.wroc.pl

Fot. K. Zatycki

Ciekawe artykuły
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama