zmień miasto

Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu - WSZiC, WrocławEdukacja dla Sportu Bez Barier – studia mogą być skuteczne, przyjazne i dostępne. Studiuj Sport na Stadionie!

Zasady rekrutacji

Procedura rekrutacyjna jest bardzo uproszczona. Wszystko odbywa się poprzez stronę internetową www.wszic.pl.

 1. Wypełnij internetowy formularz rekrutacyjny i dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

 2. Skompletuj następujące dokumenty:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu),
 • dokument/y potwierdzający/e zatrudnienie w sporcie i/lub doświadczenie w sporcie i/lub staż pracy w sporcie,
 • 2 podpisane zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (jeśli wykonałeś ją przelewem).

Dodatkowo należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć (dostępne na stronie Uczelni):

 • umowę „uczelnia-student” (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 • regulamin płatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 1. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
 1. Informację o przyjęciu na studia otrzymasz następnego dnia mailem.
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama