zmień miasto

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "HORYZONT" - WWSIS, WrocławUCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM !

Zasady rekrutacji

Istnieje możliwość rekrutacji on-line bądź w siedzibie Uczelni.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Dziekanacie odpowiedniego Wydziału kompletu dokumentów:

  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis,
  • 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • kserokopia dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu (dwie strony),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej,
  • wypełniony kwestionariusz kandydata na studia – wzór do pobrania ze strony internetowej lub z dziekanatu
  • ankieta dotycząca źródła informacji o uczelni – wzór do pobrania ze strony internetowej lub z dziekanatu.

Godziny otwarcia Dziekanatu:

  • poniedziałek – piątek: 9:00-17:00
  • sobota: 9:00-17:00
  • niedziela: 10:00-14:00

Rekrutacja
ul. Wejherowska 28
54-239 Wrocław
tel: 71 799 19 37
tel: 71 788 94 25
e-mail: dziekanat@wwsis.pl
skype:dziekanat.wwsis

FB dlaMaturzysty.pl reklama