zmień miasto

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - MWSLiT, Wrocław

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Zakupy strategiczne,
 • Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw,
 • Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu,
 • Technik logistyk – Technik spedytor (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli),
 • Nowoczesne zarządzanie produkcją logistyczną.
 • Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów,
 • Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej.
 • Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi (studia finansowane przez NFOŚ)
 • Nowoczesne budownictwo drogowe (studia dedykowane dla GDDKiA, II edycja)
 • Organizacja i zarządzanie transportem miejskim i aglomeracyjnym,
 • Organizacja i zarządzanie przewozem ładunków.
FB dlaMaturzysty.pl reklama